Nemački A1 nivo gramatika spisak

0
64145

Nemački A1 gramatika

Postoje razne škole, metode, udžbenici za učenje nemačkog jezika.  Sve  je dovoljno dobro da pruži informacije o svemu što je potrebno da se savlada određeni nivo znanja nemačkog jezika.

Svaki od tih udžbenika i knjiga ima neki svoj specifični sistem kreiranja lekcija, kao i rasporeda istih. To zaista nije bitno za vas koji učite nemački jezik. Bitno je da sve te metode i udžbenici imaju nešto zajedničko a to je nivo znanja koji je potrebano obraditi da bi se savladao nemački jezik i uspešno položio ispit – nemački A1 nivo.

Namerno ističem sledeće: na autorima je da obrade i prezentuju sve što je potrebno za određeni nivo znanja a da li ćete vi to naučiti – e pa to je u vašim rukama, koliko para toliko muzike kaže naš narod. Koliko učite i trudite se, toliko ćete i naučiti.

Konkretno u tekstu sledi lista gramatike koju je potrebno savladati na nivou A1 učenja nemačkog jezika i to bez obzira da li je podeljena  na 2 podnivoa A1/1 i A1/2 ili ne. U različitim knjigama je  različit raspored lekcija – sve u svemu to nije bitno

Nemački A1 nivo gramatika – lista

Imenice

Članovi

Zamenice

Pridevi

Pročitaj: odličan sajt za učenje i vežbanje nemačkog jezika

Negacije

Brojevi

Građenje reči

Glagoli

Vremena

 1. Prezent
 1. Perfekat
 1. Imperativ
 • Imperativ i upotreba glagola sollen
 1. Preterit
 1. Izražavanje želje/ konjunktiv II

 Veznici

Rečenica

 • Vrste rečenica u nemačkom jeziku – nezavisne rečenice
 • Pozicija glagola u nemačkoj rečenici
 • Pitanja sa upitnom reči W-Frage: wer, wie, woher
 • Pitanja bez upitn reči Ja-/Nein-Frage
 • Mogući odgovori : ja / nein / doch
 • Rečenice sa modalnim glagolima
 • Rečenice sa glagolima sa razdvojnim prefiksima, red reči