Nemački brojevi – svi nemački brojevi 0, 1, 2, … – do milion, pravila

0
41780
nemacki brojevi

 

Nemački brojevi su prva neobična lekcija u učenju nemačkog jezika.

Na prvi pogled izgleda da Nemci broje „naopako“ i potrebno je navići se na taj specifični oblik brojanja.

Malo vežbe i to se postigne.

Idemo redom

Nemački brojevi 0- 10

0 = null
1 = eins
2 = zwei
3 = drei
4 = vier
5 = fünf
6 = sechs
7 = sieben
8 = acht
9 = neun
10 = zehn

Pročitaj: Kada koristimo za broj 1 oblik ein a kada eins link – klik ovde

Ova grupa brojeva se nauči kao pesmica i tu nema većih problema.

Nemački brojevi 11 – 19

11 = elf
12 = zwölf

13 = dreizehn
14 = vierzehn
15 = fünfzehn
16 = sechzehn
17 = siebzehn
18 = achtzehn
19 = neunzehn

Važno:

  1. Oblici brojeva 11 i 12 su specifični i jedinstveni
  2. Oblici brojeva 13 – 19 nastaju na sledeći način

Osnovni broj 1- 9 + zehn, 10

13 = dreizehn – 3 drei + 10 zehn

Potrebno je obratiti pažnju na sledeće brojeve – imaju mala odstupanja

16 = sechzehn – 6 sechs + 10 zehn

-s sa kraja reči 6 sechs otpada u 16 – sechzehn

17 = siebzehn – sieben + 10 zehn

-en sa kraja reči 7 sieben otpada u kombinaciji 17 – siebzehn

Nemački brojevi 20 – 29

20 = zwanzig

21 = einundzwanzig
22 = zweiundzwanzig
23 = dreiundzwanzig
24 = vierundzwanzig
25 = fünfundzwanzig
26 = sechsundzwanzig
27 = siebenundzwanzig
28 = achtundzwanzig
29 = neunundzwanzig

Od broja 21 Nemci počinju da broje „naopako“. Šta to znači:

  • Prvo se navode jedinice pa onda desetice: jedan i dvadeset, dva i dvadeset,… tako sve do 99
21 = einundzwanzig – ein 1 + und (i) + zwanzig (20)
26 = sechsundzwanzig – sechs 6 + und (i) + zwanzig (20)

 

nemački brojevi osnovni brojevi

 

Nemački brojevi 30, 40, 50, …, 100

30 = dreißig
40 = vierzig
50 = fünfzig
60 = sechzig
70 = siebzig
80 = achtzig
90 = neunzig
100 = (ein)hundert

Princip je sledeći:

40 = vierzig – 4 vier + zig

Obratićemo pažnju na sledeće:

  • 30 = dreißig – izuzetak

30  – nema nastavak – zig  nego ßig

  • 60 = sechzig; 70 = siebzig – pogledaj objašnjenje 16 i 17

Pročitaj: Redni brojevi u nemačkom jeziku

Nemački brojevi 101, 101, ….. 999

101 = (ein)hunderteins
102 = (ein)hundertzwei
103 = (ein)hundertdrei
104 = (ein)hundertvier…

Kada brojimo od sto važno je sledeće:

Kao i u našem jeziku kada kažemo sto ne moramo da dodamo oznaku broja 1 ali od broja dvesta moramo dodati 2:

Znači može 102 = (ein)hundertzwei ili einhundertzwei

Od 200

202 = zweihundertzwei

Pravilo:

999 = neunhundertneunundneunzig

9-neun + 100-hundert + 99-neunundneunzig

Nemački brojevi 1000, 1001, ….

1000 = (ein)tausend
1001 = (ein)tausendeins
1002 = (ein)tausendzwei

10.000 = zehntausend

Milioni, bilioni …

Million, Milliarde, Billion, Billiarde

Od 1.000.000 – milion pa naviše brojevi u nemačkom jeziku postaju  oblikom imenice i za razliku od svih brojeva koji se pišu malim slovom – Million, Milliarde, Billion, Billiarde pišu se velikim slovom i odvojeno od drugih brojeva ispred njih.

2 700 000 –  zwei Millionen sieben+hundert+tausend

Sie hat eine Million Euro gewonnen.

Auf der Erde leben fast sieben Milliarden Menschen.

Možemo malo i da vežbamo brojeve ovde