Predlozi za mesto sa dativom, nemački

0
13294
Predlozi za mesto sa dativom

predlozi za mesto sa dativom – lokale Präpositionen

Nemački predlozi, kao i predlozi u našem jeziku, spadaju u grupu nepromenljivih reči.

Važno:

Ako si prvi put na sajtu pogledaj tag – oznaku predlozi, nalazi se na kraju teksta, pa i ovog.

Na početku svakog teksta nalazi se kategorija oznaka – za koji nivo učenja je namenjem tekst, A1, A2, B1. Na početku ovog teksta je oznaka A1.

Predlozi za mesto u nemačkom jeziku, lokale Präpositionen,  koriste se kada želimo da objasnimo odnose u okviru nekog mesta, prostora ili pravca.

Ova definicija nije mnogo  važna za sada.

Važno je sledeće:

Kada želimo da dobijemo odgovore na pitanja:

  1. wo – gde
  2. wohin – kuda
  3. woher – odakle

da bismo pravilno odgvorili moramo znati lekciju – predlozi za mesto.

Pogledaj: šta znači i hin a šta her u nemačkom jeziku

Pošto pratimo program učenja gramatike, nivo A1, u ovom tekstu tema je, samo stavka 1.:

Wo? ­Lokale Präpositionen mit DativWo? ­Lokale Präpositionen mit Dativ

Kako je već napomenuto u tekstu, predlozi za mesto u nemačkom jeziku – ­lokale Präpositionen –obuhvataju grupu predloga koji su nam važni za određivanje mesta, prostora ili pravca.

Sada smo već precizinije definisali šta danas učimo:

Kako odgvoriti na pitanje wo? gde , odnosno opisati mesto gde se nešto nalazi.

Predlozi koji su nam potrebni su:

neben– pored, kod

auf – na (horizontalna površina, sto)

an –na  (vertikalna površina zid), uz, pri

 vor – pred, ispred

 hinter – iza

 zwischen –između

 über – iznad

 unter – ispod

 in – u

Pogledaj: nemački predlozi, ­Lokale Präpositionen – nacrtani primeri

Još jednom da ponovimo:

Kada želimo da saznamo gde se nešto nalazi – važno, mesto mirovanje, nema kretanja, koristimo i nemačkom jeziku:

predloge za mesto + dativ

To izgleda ovako:

NominativDativDativ
Da ist…Wo ist

Es ist ...
određeni član

der, die, das; die
neodređeni član

ein, eine, ein; –
der/ein Baumnebendem Baumeinem Baum
die/eine Postnebender Posteiner Post
das/ein Hausnebendem Hauseinem Haus
Da sind
die/- Häusernebenden Häusern– Häusern

Obratite pažnju ne sledeće:

  1. Nemojte nikako zaboraviti nastavak –n u množini imenica
  2. Uočićete neke neobične oblike, konkretno, dolazi do sažimanja nekih predloga sa oblicima člana u dativu muškog i srenjeg roda:

in dem = im

an dem = am

bei dem = beim

Glagoli koji se obično koriste uz ove predloge su:

  • ·  liegen·  stehen ·  sitzen ·  hängen ·  stecken