Mit ohne nemački predlozi

0
7974
mit ohne nemački predlozi

mit ohne – nemački predlozi koji spadaju u grupu modalnih predloga.

Šta to znači?

Modalni predlozi su oni predlozi kojima  izražavamo:

  • odnose, sa kim ili bez koga nešto radimo
  • način  na koji nešto radimo ili bez čega nešto radimo.

Da bude jasnije – to su predlozi za način.

mit – sa

Sa ili s je predlog koga se sećamo iz osnovne škole, učili smo ga kao predlog uz instrumental u srpskom jeziku.

  1. Njima izražavamo način + odnos, ako su osobe upitanju:

Idem u bioskop sa tobom – sa =mit

  • Način kako nešto radimo, sredstvo pomoću koga nešto radimo

Idemo kolima – Wir fahren mit dem Auto

mit ohne nemački predlozi

Važno:

Mit, nemački predlog, uvek ide sa dativom.

Er wohnt mit seinen/den  Eltern (dativ množine), sa kim živi – sa njegovim/svojim roditeljima

Ich schreibe mit dem Bleistift. – čime pišem= način, sredstvo – olovkom

Pročitaj: nemački predlozi sa dativom / akuzativom – vežbe za lakše učenje

ohne – bez

Nemački predlog ohne znači sve suprotno od onoga što smo napisali za predlog mit.

Ohne – bez označava odsustvo:

  1.  osobe – bez/ ohneohne die/meine Freundin, bez prijateljice
  2. Odsustvo sredstva pomoću koga se nešto radi  – ohne das/mein Handy, bez mobilnog telefona

Pročitaj: Nemački predlozi za vreme – am, im , um, …..

Važno:

Ohne, nemački predlog, uvek ide sa akuzativom.

Da vidimo na konkretnom primeru:

  1. mit + dativ

mit  der/meiner Freundin – sa mojom prijateljicom

  • ohne + akuzativ

 ohne die/meine Freundin

Zaključak:

Iako se radi o predlozima koji predstavljaju suprotnost u značenju i logički su povezani, gramatički imaju različite odnose.

Jedan predlog, mit, traži dativ a drugi, ohne traži akuzativ.