Nemački predlozi za vreme – am, im, um, von – bis, ab

0
21246

Nemački predlozi za vreme, početni nivo učenja A1/1

Da bi na početku učenja nemačkog jezika mogli da izrazimo vremenske odnose, da saopštimo precizno kada se šta desilo, moramo da savladamo sledeće predloge:

Napomena: izdvajam u ovom tekstu one predloge koji se nalaze u planu i programu nivoa učenja A1/1

  1. am

Am nije baš pravi predlog, ali to nas na nivou A1/1 baš i ne interesuje.

Ako je neko radoznao o čemu se tu radi može detaljnije da pročita:

Pročitaj: am, im, um, beim – spajanje predloga i određenog člana

Am se koristi u sledećim slučajevima:
  • dani u nedelji

am Dienstag, u utorak

Er  kommt am Montag. On dolazi u ponedeljak.

Pročitaj: kako se kažu dani u nedelji na nemačkom

Važna upotreba am = datum rođenja

Ich bin am 29. Mai  geboren.
  • doba dana – sem noći, in der Nacht!!!

       Am Abend, uveče

Kao što vidite, ne možemo jednostavno prevesti am – u.

Zavisi od slučaja do slučaja.

Ako se radi o danima u nedelji,  onda je am = u

u  utorak, u sredu, u četvrtak ….

Međutim kada je u pitanju doba dana, onda am = u, ne prevodi se u, ne uvek.

Nije u duhu našeg jezika da stavimo znak jednakosti. Mi kažemo ujutru, uveče, pre podne, posle podne…

Izuzetak u podne.

predlozi za vreme nemački

2. Im

Kao i am, nije baš pravi predlog. To smo se dogovorili, za sada učimo ovako.

Znači im = u

  • koristi se sa mesecima u godini

Im Oktober, u oktobru

 Ili

  • Koristi se ispred godišnjih doba

    im Herbst, u jesen

3. Um

um = u,  kada govorimo koliko je sati

um drei Uhr

 um hlab vier, u pola četiri

Der Zug fährt um 12.15 Uhr. Voz kreće u 12.15

4. von ….. bis – od … do

U upotrebi ove kombinacije predloga nema nikakvih dilema.

Kada je potrebno da definišemo vremenski okvir, od kad do kada nešto traje, to je ova kombinacija predloga.

Von 9 Uhr bis 16 Uhr. Od 9 do 4

Ich bin vom 1.9. bis 1.11. in Deutschland. Ja sam od 1. septembra do 1. novembra u Nemačkoj.

Pogledaj: datumi, nemački – pravila za pisanje

5. ab – od

Kada znamo momenat kada je neka radnja, proces počinje u prošlom, sadašnjem i budućem  trenutku i  traje, koristimo      ab = od

Čekam te od 9 sati, ab 9 Uhr ….

Šta to znači?

Došla sam u kafić  u 9 sati kako smo se dogovorile i čekam, čekam a tebe nema, sve do sadašnjeg trenutka.

ili

Ab nächster Woche – od sledeće nedelje učim nemački 🙂