Prezent nemački pravilni, slabi glagoli

0
24921
prezent nemački pravilni slabi glagoli

Prezent nemački – pravilnih, slabih glagola je tema, ipak moramo da napravimo uvod:

Sva vremena u nemačkom, kao i u srpskom, engleskom i drugim jezicima, mogu se podeliti na osnovu više kriterijuma.

Jedan od tih kriterijuma je sledeći:

  • prosta vremena
  • složena vremana

Šta to konkretno znači?

Prosta vremena gradimo promenom oblika glagola.

Složena vremena gradimo tako što sem glavnog glagola koristimo i pomoćni glagol u određenim oblicima.

Prosta vremena = prezent, preterit

Složena vremena = perfekat, futur, … vremena koja ne možemo da napravimo bez pomoćnih glagola sein, haben, warden

Pročitaj: sein, haben, werden – sve o nemačkim pomićnim glagolima

Prezent nemački jezik

Da bismo napravili prezent nije nam potrebna pomoć pomoćnih glagola.

Prezent gradimo na sledeći način:

Glagolska, infinitivna osnova + lični nastavci za prezent

Glagolska ili infinitivna  osnova u nemačkom jeziku se dobija na sledeći način:

ärgern , bleiben, feiern, marschieren, raten, stehen,  warten …

Od oblika infinitiva odbija se, skida se nastavak –n ili – en.

Pročitaj: sve o infinitivu u nemačkom jeziku

Prezent pravilnih, slabih glagola u nemačkom jeziku

Pravilni ili slabi glagoli u nemačkom jeziku su oni glagoli, kako im ime kaže, koji se menjaju po pravilima, nemaju neke osobenosti i posebne zahteve.

Pitanje – kako znamo koji su glagoli slabi?

Najjednostavnije objašnjenje:

Kada koristimo rečnik, glagoli kod kojih ništa nije naznačeno, samo značenje, to su pravilni ili slabi glagoli.

Nastavci za građenje prezenta su:

lice nastavak
ich e
du st
er/ sie/ es t
wir en
ihr t
sie en
Sie – persiranje en

Kada  primenimo pravilo na konkretan glagol, tabela izgleda ovako:

lieben – infinitiv

primenimo formulu:

lieben

Skinemo nastavak – en i dobijemo osnovu lieb – na koju dodajemo lične nastavke iz tabele.

lice   oblik prezenta
  ich   liebe
  du   liebst
  er / eie / es   liebt
  wir   lieben
  ihr   liebt
  sie/ Sie   lieben

Odmah ćemo uočiti da oblici wir i sie, 1. i 3. lice množine imaju isti oblik kao infinitiv – to je jednostavno tako , formula se mora zapamtiti.

Posebni glagoli:

Glagoli čija se glagolska ili infinitivna osnova završava sledećim slovima:

t; d; m ili  n

arbeiten,  atmen, rechnen

dobiće  – e između osnove i nastavka (radi lakšeg izgovora)

To se dešava samo u 2. i 3. licu jednine i 2. licu množine (ti lični nastavci počinju suglasnikom: – -st, – t, – t)

Tamo gde nastavci imaju – e na početku, sve je uobičajeno.

a r b e i t e n
ich arbeit-e wir arbeiten
du arbeit+e + st ihr arbeit + e + t
er / sie / es arbeit +e +t Sie / sie arbeit- en

Glagoli čija se glagolska/infinitivna osnova završava sledećim slovima:

-s, -ss,  –ß;- x, – tz ili –z

– reisen, reißen, heißen,  mixen, setzen;    sitzen;

Kod ove grupe glagola potrebno je obratiti pažnju na drugo lice jednine.

Umesto nastavka – st, u drugom licu jednine biće nastavak –t pošto osnova završava glasom – s.

Obratite pažnju – glasom a ne slovom!

mixen, faxen  – u pisanju ne postoji s ali –x  izgovaramo –ks

du – 2. lice jednine

faxen – du faxt

simsen –  du simst

schließen –  du schließt

Kod ove grupe glagola oblik 2. i 3. lica jednine je identičan.