Nemački pridevi – osnovni pojmovi

0
16634

 

Nemački pridevi, u gramatikama a i na netu ćete pronaći nazive:

  • Adjektive
  • Eigenschaftswörter

Šta je potrebno da znamo o nemačkim pridevima?

  1. Nemački pridevi, kao i pridevi u našem jeziku, detaljnije opisuju osobine i karakteristike imenica i imenskih/imeničkih reči.

klein, pridev – mali

ein kleines Problem – mali problem

  1. Pridevi se mogu koristiti na više načina u zavisnosti od toga kakvu funkciju imaju u rečenici.

  • atributivna

Stoje ispred imenice i opisuju imenicu:

kalt, pridev – hladan

die kalte Suppe – hladna supa

  • prädikativ, imenski deo predikata

da se ne zbunimo – kada kažemo imenski ili imenički deo predikata, onda se misli na imenicu ili neku drugu vrstu reči koja ima iste gramatičke osobine kao imenica. Ovde je to pridev.

Napomena: priloška upotreba i prilozi – nije isto u nemačkom i našem jeziku za poznavaoce gramatike; bavimo se nemačkom gramatikom

nemački pridevi

rund, pridev – okrugao

Der Ball ist rund. – Lopta je okrugla.

Važno: Ovakva upotreba prideva ide u kombiciji sa glagolom sein.

  • priloška, adverbial

Kada opisujemo glagol, akciju,  to je priloška upotreba prideva u nemačkom jeziku.

laut, pridev – glasno

Er lacht laut.

  1. Pridevske deklinacije

Ovo je najvažnija lekcija (uz komparaciju) kada su pridevi u pitanju. Pridevske deklinacije su lekcije za nivo A2.

Pogledaj: Pridevske deklinacije u nemačkom

Za sada ih samo objašnjavamo kao pojam.

Kada se pridev koristi u atributivnoj funkciji, stoji ispred imenice i bliže je objašnjava, u tom slučaju se pridev deklinira – menja po padežima.

Pridevske deklinacije u nemačkom mogu biti: slaba, jaka i mešovita:

alt, pridev – star

stara kuća – slaba, jaka i mešovita pridevska deklinacija

das alte Haus

altes Haus

mein altes Haus

Kao što sam već navela, pridevske deklinacije se uče na nivou A2.

Pročitaj: 200 najvažnijih nemačkih prideva

Važno:

Kada se pridevi koriste predikativno i priloški – pridevi se ne dekliniraju.

leicht, pridev – lak, lagan

Die Aufgabe ist leicht.

4. Komparacija prideva

Pridevi se porede u nemačkom kao i u našem jeziku:

Pozitiv, komparativ, superlativ

To je sledeća lekcija koju možete pogledati ovde link

Važno: pridevi mogu da se porede u svim funkcijama u rečenici.