Nemačke zamenice, vrste zamenica, tabela

0
23985

 

Nemačke zamenice su kao i zamenice u našem jeziku, reči koje zamenjuju imenice ili imeničke grupe reči.

– tako glasi definicija

Pošto su imenske reči, nemačke zamenice se dekliniraju – imaju jedninu i množinu i  menjaju se po padežima.

Ima  ih nekoliko vrsta.

Evo jednog lepog primera iz PONS gramatike, koji ilustruje nemačke zamenice:

Er möchte ein Fahrrad kaufen, und zwar dieses, nicht jenes dort. Meins gefällt ihm nicht.

On bi želeo da kupi bicikl – ein Fahrrad: i to ovaj/ovakav – dieses a ne onaj – jenes.

Zamišljamo situaciju, okruženi smo bicikljima i pokazujemo, bliži nama – ovaj, dalji – onaj.

Moj (bicikl) – meins, ne dopada mu se.

I evo, nemačke zamenice, radi lakšeg učenja – tabelarni pregled:

 

Vrste zamenica

 

1. Personalpronomen

lične zamenice

ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, dich, euch, sie

ja, ti, on, …

2. Possessivpronomen

prisvojne zamenice

mein, dein,  sein, ihr, unser, euer, ihr

moj, tvoj, …

3. Demonstrativpronomen

 

pokazne zamenice

dieser/der, diese/die, dieses/das – ovaj, ova, ovo/ taj..

derselbe, dieselbe, dasselbe – isti, ista, isto

jener, jene, jenes – onaj, ona, ono

derjenige, diejenige, dasjenige – der+jener, ovaj/onaj kada hoćemo da naglasimo/verstärkend für: der, die, das

4. Reflexivpronomen

povratne zamenice

mich, dich, sich, uns, euch, sich

za sve navedene oblike – naša povratna zamenica se

5. Relativpronomen

odnosne zamenice

wer – ko, koji, osobe

was – šta, predmeti

der, die, das

welcher, welche, welches

koji, koja, koje

 

6. Interrogativpronomen

upitne zamenice

wer

was

welcher, welche, welches – koji, koja, koje

was für ein(e) – kakav

 

7. Indefinitpronomen

neodređene zamenice

Einige – (po)neki,  irgendein(e) – neki, alle – svi, anderer – drugi, jeder – svaki, manche – mnogi,  niemand – niko, man..

 

Pročitaj: es, zamenica – objašenjenje i primeri upotrebe

Da ponovimo definiciju:

Nemačke zamenice su reči koje zamenjuju imenice ili imeničke grupe reči.

Moramo da obratimo pažnju na jednu veoma važnu stavku:

Zamenice mogu da:

 1. zamenjuju u potpunosti imenice – Stellvertreter

 2. da se koriste zajedno sa imenicama, uvek na poziciji ispred imenice – dekliniraju se, als Begleiter

Idemo redom po navedenim grupama iz tabele:

nemačke zamenice tabela

 1. Lične zamenice

Ich habe eine Katze.   Sie ist schwarz.

Ova vrsta zamenica uvek zamenjuje imenice, nikada se u jednoj rečenici ne koriste zajedno imenica i zamenica.

 1. Prisvojne zamenice

Kod ove vrste zamenica imamo obe mogućnsti:

 1. Diese Schuhe gefallen mir sehr. Deine gefallen mir nicht.

Ove cipele mi se veoma sviđaju. Tvoje mi se ne sviđaju. Nismo upotrebili imenicu:

 1. Deine Schuhe gefallen mir nicht.

Tvoje cipele mi se ne sviđaju. Prisvojna zamenica + imenica

 1. Pokazne zamenice

 Das Auto gehört meinem Vater. Jenes dort!

Auto pripada mom tati. Onaj tamo! – bez imenice

 1. Jenes Auto gehört meinem Vater.

Onaj auto pripada mom tati – zajedno sa imenicom

 1. Povratne zamenice

Kao i lične  zamenice, povratne  zamenice uvek zamenjuju imenice, nikada se u jednoj rečenici ne koriste zajedno sa imenicama.

Ich wasche mich.

 1. Odnosne zamenice

Takođe, uvek se koriste bez imenica, zamenjuju ih.

Die Frau, die ich gesehen habe, … Žena,  koju sam videla

 1. Upitne zamenice

 Was hast du gesagt?

Šta si rekla? Bez imenice

 1. Welcher Pullover gefällt dir am besten?

Koji džemper ti se najviše dopada, sa imenicom

 1. Neodređene zamenice

 1. Manche  sind andere Meinung.

Mnogi su drugačijeg mišljenja – bez imenice

2.  Manche Menschen sind andere Meinung.

Mnogi ljudi – sa imenicom.

O svakoj grupi zamenica učićete  detaljnije. Ovo je uvodni tekst o zamenicama.

Pročitaj: Mann – značenje sa primerima