Nemački glagoli i građenje pasiva

0
11445

 

Građenje pasiva u nemačkom jeziku

Pasiv i građenje pasiva u nemačkom jeziku predstavlja problem većini. Nismo navikli na korišćenje pasiva u našem jeziku i moramo da se napregnemo i nateramo da bi prihvatili pasivne konstrukcije.

O pasivu smo do sada nešto i naučili:

Pogledaj: Pasiv prezenta u nemačkom

Da razmotrimo u ovom tekstu glagole koji mogu graditi pasiv.

Ne mogu svi nemački glagoli graditi pasiv.

Potrebno je da imamo naprednije znanje nemačkog jezika a što još važnije, moramo da imamo naviku pravilnog učenja novih reči.

Kada su nemački glagoli u pitanju, moramo da znamo sledeće:

  • značenje
  • da li je glagol slab – pravilan; jak – nepravilan ili mešovit, ima kombinovanu konjugaciju prve 2 vrste
  • da li je glagol prelazan, neprelazan, povratni

Kako se pravilno uče nemački glagoli, odnosno šta je sve potrebno da se zna kada se uči novi glagol, pogledajte u azbučnom pregledu važnih nemačkih glagola:

pročitaj: nemački glagoli po azbučnom redu – slovo a

Sve navedeno nam je važno da bi shvatili koji to nemački glagoli mogu, a koji ne mogu da grade pasiv.

  1. Pasiv mogu da grade:

Prelazni glagoli,  transitive Verben, glagoli koji imaju ili mogu da imaju objekat u akuzativu.

Die Mutter backt den Kuchen. Majka peče kolač.

Ein Kuchen wird gebacken.

građenje pasiva i nemački glagoli

backen, bäckt, backte, hat gebacken – peći, jak glagol

(navedeni oblici glagola – infinitiv, prezent 3. lice jed., preterit, perfekat sa pom. gl.)

prelazni glagol + akuzativ

Svi ovi podaci o jednom glagolu moraju da se znaju i tek onda možemo da kežmo das mo ga naučili i savladali.

Sem u ovom našem spisku, koji sam linkovala i koji će se dopunjavati azbučnim redom, podatke o glagolu nalazimo u rečniku bilo da je štampan ili online.

  1. Pasiv ne mogu da grade:

  • neprelazni glagoli, intransitive Verben

Neprelazni glagoli su jednostavno, oni glagoli koji nemaju objekat u akuzativu.

antworten– odgovoriti

neprelazni glagol

Sie antwortete höflich auf meine Frage. Odgovorila je učtivo/pristojno na moje pitanje

Obrati pažnju – iza glagola mora da ide imenica u akuzativu, bez ikakvih predloga da bi bio prelazan.
  • povratni glagoli

Sie beeilten sich.

  • glagoli koji perfekat grade sa pomoćnim glagolom sein (kretanje, promena stanja)

Wir joggen häufig.

Napomena: Kod neprelaznih glagola je moguć bezlični pasiv – ein unpersönliches Passiv, to je druga tema.