Nemački predlozi za vreme Zeitpunkt, tabela, primeri upotrebe

0
14124

Nemački predlozi za vreme

Postoji dosta predloga za vreme u nemačkom jeziku i oni se uče jedan po jedan.  Potrebno ih je klasifikovati radi lakšeg razumevanja.

Recimo, postoji klasifikacija prema padežima, koji padež se koristi uz određeni predlog.

Veoma važna klasifikacija kod predloga za vreme u nemačkom jeziku je podela na predloge koji se odnose na:

  1. Zeitpunkt

  2. Zeitdauer

   tabela sa primerima

 1. Zeitpunkt definiše određenu tačku u vremenu, pravi neki presek. To može da bude tačno određeno vreme – u 8 sati ili opisno – u vreme zalaska sunca; najčešća pitanja su wann, um wie viel Uhr
 2. Zeitdauer se odnosi na vremenski period koji traje, ima početak i kraj – innerhalb des letzten Jahres, tokom prošle godine; während des Essens; najčešća pitanja su wie lange, seit wann, bis wann …

Pročitaj: Prilozi za vreme u nemačkom jeziku

Ono što sledi je tabela sa prilozima za vreme koji definišu Zeitpunkt – tačku u vremenu, presek.

U tabeli su naznačene sledeće stavke:

Padež, pitanje i kada se određeni predlog koristi

Nemački predlozi za vreme –  Zeitpunkt,  tabela

 

padež W-Frage,

pitanje

predlog Zeitpunkt – trenutak,

 tačka u vremenu

akuz wann
um wie viel Uhr
1.   gegen oko – približno vreme

ungenaue Tageszeit
ungenaue Uhrzeit

akuz um wie viel Uhr
wann
2.   um u – tačno vreme

genaue Uhrzeit

dativ wann 3.   an u ili bez predloga

Datum
Tag
Tageszeit
Feiertag

dativ wann 4.   aus iz, od tada i tada

zeitliche Herkunft

dativ wann
wobei
5.   bei prilikom, za vreme, u toku

Gleichzeitigkeit

dativ wann 6.   in tog i tog dana, meseca,

Tage
Woche
Monat
Jahreszeiten
Jahrhundert
zukünftiges Zeiträume

dativ wann 7.   nach nakon, posle

etwas nach etwas anderem tun

dativ wann 8.   vor pre

etwas vor etwas anderem tun

 

Primeri upotrebe:

 1. Ich komme gegen 9 Uhr – Dolazim oko 9 sati, otprilike, približno
 2. …….um 9:00 Uhr – Dolazim u 9 sati, tačno, precizno vreme
 3. …….am Mittag (an +dem) – dolazim u podne

Er ist am 27.11.1998 geboren. – rođen je … bez predloga

 1. Das Schwert stammt aus dem 12. Jahrhundert. Mač potiče iz 12. veka
 2. Ich gehe bei Sonnenuntergang spazieren. Idem u šetnju za vreme zalaska sunca, u toku…

6. Ich komme im März (in+ dem) – dolazim u martu

zukünftiges Zeiträume – budući vremenski okvir, kao tačka u budućnosti koju očekujemo

…… in den kommenden Wochen – dolazim u (nekoj od) nedelja koje slede

  1. Was machst du nach dem Unterricht? – Šta radiš posle, nakon predavanja?……
  2. …… vor dem Essen – pre jela

Pogledaj tekstove predlozi u nemačkom jeziku