Negacije u nemačkom jeziku, vrste reči i načini negacije

0
12821

Nemačke negacije – pregled, primeri

Nemačke negacije se mogu grupisati na više načina. Na početku moramo da odvojimo sledeće u zavisnosti šta negiramo:

  • deo rečenice koji nosi određenu izjavu

  • celu rečenicu

Primer za negaciju cele rečenice:

Peter liest nicht im Garten, sondern im Haus.

Nemačke negacije delova rečenica

1. nicht, kein

Najčešći način negiranja u nemačkom jeziku je korišćenje nicht i kein. To je posebna tema i uči se na nižim nivoima. B1 podrazumeva da je to savladano.

Koga ili šta negiramo? Šta koristimo za negiranje, koju vrstu reči?

2. Zamenice, prilozi, rečce kao vrsta reči koju koristimo u negativnom obliku/negiramo

Ako negiramo:

–  osobu: jemand, neko – niemand,  niko

Hat jemand etwas von ihm gehört? Nein, niemand!

– nešto opšte, a nije osoba : etwas, nešto – nichts, ništa

Hast du etwas gesehen? Nein, nichts!

– vreme, doba, vremenski period: jemals, ikada – nie, niemals, nikada

Sie hat nie/niemals davon gehört.

– mesto: irgendwo, igde – nirgends, nirgendwo, nigde

Er kann das Buch nirgends/nirgendwo finden.

– negiranje sa modalnom funkcijom, pojačavamo značenje, nameru: keinesfalls, keineswegs, auf keinen Fall, in keinem Fall, – nikako,  ni u kom slučaju

Die Aufgabe ist schwer, aber keinesfalls unlösbar.

– Poreklo odnosno odakle nešto potiče, woher? – irgedwoher, od negde, sa nekog mesta- nirgendwoher, niotkuda

Wo kommst du denn jetzt erst her? – Nirgendwoher, ich war doch den ganzen Abend zu Hause!

    • – Pravac , kuda se ide, wohin: irgendwohin, ikuda –

nirgendwohin, nikuda

Ich gehe nirgendwohin, ich bleibe hier.

Tabelarno prema vrstama reči to izgleda ovako:

Vrsta reči primer
Pronomen zamenice niemand, keiner, nichts
Adverb, prilozi; Negationspartikel negativne rečce nicht, nie, niemals, nirgends, nirgendwo, nirgendwoher, nirgendwohin

 

pročitaj: am, im um – šta znače i kada se koriste

3 . Veznici

Weder …noch, niti .. niti

ohne dass

an(statt) dass

Ova kombinacija veznika se koristi za negiranje celih izjava, o tome ćemo posebno.

Weder will ich schlafen noch bin ich müde.

Prefiksi i sufiksi

Određene vrste reči se mogu negirati dodavanjem

Prefiksa; un-, miss-, in –

unglaublich,  missverstehen, instabil

Sufiksa: – los

endlos

Pročitaj: šta sve znači los – primeri