Trotz nemački predlog sa genitivom, uprkos

0
13484

Trotz nemački predlog znači uprkos

Prkos ili inat se na nemačkom kaže Trotz,der.

Od te imenice nastaje predlog trotz, kao što u našem jeziku od imenice prkos nastaje predlog uprkos.

Sada kada smo to zapamtili možemo da se posvetimo ovom nemačkom predlogu koji ide sa genitivom.

Trotz + genitiv

Primeri:

trotz des Regens – uprkos kiši

trotz Frosts und Schnees – uprkos snegu i mrazu

trotz aller Bemühungen, uprkos svim mukama, trudu

trotz aller Versuche, uprkos svim pokušajima

trotz des heißen Frühlings – uprkos toplom proleću

Pravilo: predlog trotz se kombinuje sa imenicom u genitivu

 U južnoj Nemačkoj, Švajcarskoj i Austriji ćete čuti kombinaciju sa dativom

Trotz dem heißen Frühling….

Pročitaj: nach, predlog + dativ

Trotz spada u grupu uzročnih predloga – kausal

Opisuje nam ( kontra) razlog, koji bi u normalnim, uobičajenim okolnostima sprečio realizaciju neke radnje.

Primer:

Trotz des schlechten Wetters gehen wir spazieren.

Uprkos lošem vremenu – kontra razlog za odlazak u šetnju.

Pravilo: Ako u oblicima množine nije prepoznatljiv oblik genitiva, koristi se dativ – dativ množine ima nastavak -n

trotz Warnschildern –  uprkos znacima upozorenja

 trotz + Adjektivdeklination im Genitiv, pridevska deklinacija u genitivu

  1. trotz + određeni član

trotz des schlechten Wetters

  1. trotz + neodređeni član

trotz eines schlechten Wetters

  1. trotz + Nullartikel, bez člana

trotz schlechten Wetters

Množina

  1. trotz + određeni član

trotz der geplanten Arbeiten, uprkos planiranim radovima

  1. trotz + neodređeni član (nema množine!)

  1. trotz + Nullartikel, bez člana

trotz geplanter Arbeiten

Pročitaj: Obwohl- trotzdem, zavisne i nezavisne rečenice