A1 nivo

Nemački A1 nivo gramatika spisak

Nemački A1 gramatika Postoje razne škole, metode, udžbenici za učenje nemačkog jezika.  Sve  je dovoljno dobro da pruži informacije o svemu što je potrebno da...
nemacki perfekat sein

Nemački perfekat sa pomoćnim glagolom sein

Perfekat, prošlo složeno vreme se u nemačkom jeziku gradi od pomoćnog glagola i participa perfekta - Partizip II. Većina glagola u nemačkom jeziku gradi perfekat...
nemačka određeni član zamenica

Nemački određeni član i lična zamenica

Nemački određeni član lična zamenica - imenica sa određenim članom i lična zamenica U nemačkom jeziku, kao i u našem ne moramo stalno da ponavljamo...

A2 nivo

nemačke upitne zamenice welcher welche welches

Nemačke upitne zamenice welcher, welche, welches

Frageartikel welch-, upitno(odnosne) zamenice u nemačkom Nemačke upitne zamenice welch + lični nastavak za rod, broj i padež Upotreba: koristi se u pitanjima,  kada imamo...
nemačke weil recenice

Nemačke weil rečenice, uzročne – zavisne rečenice

Uzročne zavisne rečenice u nemačkom jeziku - veznik weil Zavisne rečenice u nemačkom jeziku su specifične po tome što zahtevaju poseban red reči u rečenici. Rečenice...
preterit nemacki modalni glagoli

Preterit nemački modalni glagoli

Preterit nemacki modalni glagoli, konjugacija Preterit je vreme koje u nemačkom jeziku izražava nešto što se desilo u prošlosti - svršenu prošlost. Iako postoji pravilo,...

B1 nivo

nemacke negacije

Negacije u nemačkom jeziku, vrste reči i načini negacije

Nemačke negacije - pregled, primeri Nemačke negacije se mogu grupisati na više načina. Na početku moramo da odvojimo sledeće u zavisnosti šta negiramo: deo rečenice...
nemačke imenice muški rod

Nemačke imenice muški rod, nastavci – građenje imenica

Nemačke imenice muški rod, pregled po značenju i nastavcima Muški rod prepoznajemo po osnovnom pomoćniku, određenom članu u obliku der. U rečnicima ćemo pronaći 2 osnovna...
nemački prilozi za vreme

Nemački prilozi za vreme – Temporaladverbien

Nemački prilozi za vreme Nemčaki prilozi za vreme, objašnjenje pojma, primeri Prilozi su vrste reči, da se podsetimo, koje idu uz glagol, imaju odnos sa glagolom. Šta...

Najnovije

nemački konjunktiv

Nemački konjunktiv I i II – objašnjenje, tabele, upotreba

Nemački konjunktiv – Möglichkeitsform, upotreba: prelazimo u drugu dimenziju – iz realnosti u svet mogućnosti, želja, snova Es könnte sein, dass sie recht hat. Moglo...
entweder oder je desto

Entweder oder je desto – nemački dvodelni veznici

Entweder oder je desto ... U nemačkom jeziku postoje dvodelni veznici. To su veznici koji imaju smisla samo ako se upotrebe u kombinaciji. Obično su...
nemački obwohl trotzdem

Nemački obwohl – trotzdem rečenice, zavisne i nezavisne

Nemački obwohl trotzdem - vrste rečenica Rečenice sa obwohl – trotzdem  često umeju da naprave malu zabunu. Zato da odmah pređemo na suštinu. obwohl = trotzdem, iako,...
nemački pridevi kao imenice

Nemački pridevi kao imenice – Adjektive als Nomen, deklinacija, tabele

Nemački pridevi kao imenice Prilično često pridevi postaju imenice ili kako se to zvanačino zove – pridevske imenice ili  poimeničeni pridevi. Naročito imamo puno poimeničenih prideva...
nemački pluskvamperfekat

Nemački pluskvamperfekat – Das Plusquamperfekt

Nemački pluskvamperfekat - građenje i upotreba   Nemački pluskvamperfekat se koristi  kada želimo da opišemo nešto što se desilo u prošlosti i završilo se, odnosno desilo...
nemački Futur I

Nemački Futur I – budućnost u nemačkom jeziku

 Nemački Futur I Nemački Futur I ili drugačije die Zukunftsform je složeno vreme. To znači da se sastoji od: 1. pomoćnog glagola  + 2.glavnog glagola 1.Pomoćni glagol koji...