nemački bezlični glagoli + zamenica es

Nemački bezlični glagoli + zamenica es

Nemački bezlični glagoli su veoma slični našim glagolima zbivanja.

Da se podsetimo :

U našem jeziku glagoli se dele na 3 grupe glagola:

  • radnje

Lice, subjekat nešto radi svojom voljom: uči, igra, peva, skače, …

  • stanja

Stanje lica ili subjekta (dešava se radnja bez volje ili akcije lica ili opisuje stanje u kom se subjekat nalazi) : želeti, spavati,  nicati, klijati,  pocrveneti, …

  • zbivanja

Ovo je grupa glagola koja nas interesuje.

U našem jeziku tu spadaju glagoli koji opisuju šta se dešava u prirodi.

Samim tim – dešavanje u prirodi,  često ne postoji aktivni subjekat koji vrši radnju:

Grmeti, sevati , naoblačiti se, ….

U nemačkom jeziku naši glagoli zbivanja se poklapaju sa glagolima koje se nazivaju:

Nemački bezlični glagoli – die unpersönlichen Verben

  1. die unpersönlichen Verben – nemački bezlični glagoli su glagoli koji nemaju aktivni subjekat.

Ne postoji lice koje vrši radnju.

U nekim slučajevima to lice nije bitno, ili je nepoznato – rezultat je isti.

(Kada grmi i seva ne postoji subjekat koji to radi).

Ovi glagoli imaju oblik samo za 3. lice jednine.

Svi bezlični glagoli grade perfekat sa pomoćnim glagolom haben.

Pročitaj: nemačke lične zamenicetabela, deklinacija

Konkretno,  to su glagoli koji označavaju:

I

  • meteorološke pojave

donnern

blitzen

regnen

hageln

nieseln

Primeri:

Es donnert, grmi.

Važno:

nemačka rečenica ne može da postoji bez subjekta za razliku od naše.

Es, subjekat + donnert – bezlični glagol, 3. lice jednine

Es blitzt!

Seva!

Es regnet!

Pada kiša!

Es dunkelt, pada mrak.

Es hagelt!

Pada grad!

Es nieselt, sipi kiša, rosi.

II

  • drugi glagoli koji se mogu uporebiti bezlično

Najčešće se radi o izrazima, tako ih je najlakše zapamtiti:

es gibt

Was gibt es heute im Fernsehen ? Šta ima danas na televiziji?

es handelt sich

es handelt sich um …, radi se o
Es handelt sich um die Frage …

Tu ćemo ubrojati i izraz – pitanje, koliko je sati?

Wie spät ist es?

Es ist viertel vor sieben, 15 do 7.

III

Glagoli koji označavaju odnosno opisuju neki zvuk, ako se ne zna ili nije poznat subjekat koji ga proizvodi:

klopfen, kucati, lupati

Es klopft mir in Busen – lupa mi srce

knarren, škripati

Es knarrt … – škripi

klingeln, zvoniti

Es klingelt!

Kada gledate prenos fudbalske utakmice i kada čujete ovaj izraz, znači da je postignut gol.

Tekst na nemačkom – bezlični glagoli