Prefiksi imenice – nemački jezik

0
9385

Prefiksi imenice – kako se grade nemačke imenice sa prefiksima

Najvažniji prefiksi za građenje nemačkih imenica

Ovaj tekst može da zvuči gramatički suvoparno. Bez obzira na to moramo pokušati da shvatimo temu teksta, pa bih zamolila da se čita sve – redom.

Zato počinjemo sa našim jezikom.

Postoji više načina kako se grade imenice.

Ovo o čemu govorimo u ovom tekstu zajedničko je i našem i nemačkom jeziku – isti  je smisao i princip.

Imenice možemo da gradimo tako što ispred određene imenice dodamo prefiks.

Šta je to prefiks?

Prefiks, nem. Präfix ,  lat. praefixum = učvrstiti ispred

Kao što možemo da vidimo kada prevedemo latinski naziv to je nešto što:

pre = napred

fix = fiksiramo, učvrstimo

Da vidimo najpre primere iz našeg jezika:

 • anti +talenat

Imenica je talenat; ispred nje smo dodali, fiksirali reč anti – (prefiks) i dobili imenicu novog značenja

Pročitaj: kako se grade složene imenice u nemačkom jeziku – imenica + imenica

 • međuvreme

Imenica je vreme; ispred je prefiks među –…

Još primera:

kontra + špijunaža

ne + briga

po + govor

protiv + usluga

Definicija sa primerom:

Prefiks (nem. das Präfix) je slog  (može ponekad biti i samo jedan glas/slovo) često bez samostalnog značenja;

Dodaje se ispred imenice (glagola, prideva) da bi se promenilo ili dopunilo osnovno značenje reči.

Primer:

Briga je imenica, ima veoma pozitivno značenje.

Ako dodamo ispred ne – dobićemo novi imenicu, potpuno novog značenja, u ovom slučaju potpuno suprotnog.

nebriga

Prefiksi  imenice – nemački jezik

Isti slučaj je u nemačkom jeziku.

Prefiksi koji se najčešće  koriste sa građenje imenica u nemačkom jeziku su:

 1. Anti –
 2. Be –
 3. Dis –
 4. Er –
 5. Ex –
 6. Ge –
 7. Gegen –
 8. Haupt –
 9. Miss –
 10. Mit –
 11. Nach –
 12. Un –
 13. Ur –
 14. Vor –

Primeri nemačkih imenica sa prefiksima:

 1. Antialkoholiker  – antialkohličar

Prefiks anti – ima isto značenje u našem i nemačkom jeziku; znači protiv

2. Beruf – zanimanje, zvanje

Prefix koji veoma čest kod nemačkih glagola.

3. Disharmonie –  neslaganje, disharmonija

Dis- kao prefiks daje negaciju osnovnom značenju imenica

Harmonie – slaganje, harmonija; imenica je negirana prefiksom dis –

4. Erfolg – uspeh

Er – obično dodaje značenje postizanja, dostizanja nečega

5 . Exminister –  bivši mistar

Ex- u kombinaciji sa imenicama označava da neka osoba nema onaj status koji je imala, da više nije ono što je bila

Pročitaj: nemački pridevi kao imenice

6. Gebäck – pecivo

Ovaj prefiks obično daje zbirne imenice; Gebirge, Gebrüder

7. Gegengift – protivotrov

Ovaj prefiks ima značenje suprotnost, nasuprot u odnosu na značenje osnovne imenice

8. Hauptstadt – glavni grad

Haupt – kao prefiks određuje nekoga ili nešto što je glavno, vodeće

9. Misstrauen – nepoverenje, nepouzdanje

Označava da je nešto pogrešno, da nečega nema, nedostaje, nije dobro ili nije sprovedeno; miss – negiranje u svakom slučaju

10. Mitarbeiter – saradnik

Prefiks mit- nam govori o nečemu što ide jedno sa drugim u pozitivnom kontekstu

11. Nachmittag – posle podne

Pogledaj: kada se doba dana u nemačkom jeziku pišu malim a kada velikim slovom : Vormittag –  vormittags

Prefiks nach – ima značenje posle, ono što sledi

12. Unsinn – besmisao, ludost

Ovo je prefiks koji negira smisao imenice

13. Urwald – prašuma

Prefiks ur – ima značenje našeg pra -; nešto što se desilo u davnoj prošlosti

14. Vormittag – pre podne

Suprotno značenje od prefiksa nach; prefiks vor – nešto što ide, dešava se pre, ranije od značenja same imenice

Posebna tema su prefiksi za građenje glagola i prideva u nemačkom jeziku.