Nemački doba dana, pisanje – malo ili veliko slovo

0
14059

 

Nemački pisanje doba dana kao  vremenskih odrednica može ponekad da dovede do zabune.

Postoje pravila, pa da idemo redom:

  • Imenice se u nemačkom pišu uvek velikim slovom

  • druge vrste reči se pišu malim slovom

Pravilo: kada imenica postane druga vrsta reči piše se malim slovom.

Ako pogledamo primere to ne izgleda komplikovano:

der Abend – veče, imenica, piše se velikim slovom

primeri:

am Abend – veče

diesen Abend – ove večeri, večeras

eines Abends –  jedne/ neke večeri,

U ovim primerima ispred imenice imamo član ili neku drugu vrstu reči u funkciji člana i nosioca deklnacije * – diesen, zamenica

*stalno moramo imati na umu da se u nemačkom jeziku imenice dekliniraju, menjaju po padežima drugačije nego u našem jeziku.

Mi imenicama dodajemo nastavke a u nemačkom jeziku menjaju se oblici člana ili neke druge vrste reči (pridev), na taj način razlikujemo  padeže. Naravno ne zaboravljamo  genitiv jednine i dativ množine, kao padeže u  kojima imenice  mogu imati nastavke

Postoje i slučajevi kada nemamo član isperd imenice, ipak ostaje veliko slovo pošto je u pitanju imanica i dalje.

gegen Abend – tu negde, oko večeri / predveče, kako bi mi rekli

Bald wird es Abend. Uskoro će veče.

Kada od imenice postane prilog za vreme, piše se malim slovom

Pročitaj: Prilozi za vreme u nemačkom – spisak

abends = uveče link

  • von morgens bis abends – od jutra do večeri
  • um 8 Uhr abends, abends [um] 8 Uhr – u 8 uveče, obe kombinacije su ispravne
  • dienstagabends, dienstags abends – utorkom uveče

Ne mešati sa imenicom četvrtak uveče, to je složena imenica u nemačkom :

eines schönen Dienstagabends – jednog/ nekog lepog utorka uveče

U ovom primeru imamo ispred imenice neodređeni član i pridev kao nosioce deklinacije

Isti princip važi i za ostale imenice koje označavaju različita doba dana:

Morgen, Mittag, Vormittag, Nachmittag, Nacht

primeri:

eines Morgens, jednog jutra – von morgens bis abends.  od jutra do večeri

nach Mitternacht, posle ponoći – mitternachts, oko ponoći

am Vormittag –  vormittags, pre podne

 pravilo: ako  se na  imenicu koja označava doba dana doda nastavak – s, a ispred ne stoji član ili drugi nosilac deklinacije , imenica postaje prilog za vreme i piše se malim slovom.

primeri:

abends, spätabends,  morgens, vormittags, frühmorgens, mitternachts, frühmorgens, dienstagabends, ….

Pročitaj: Malo ili veliko slovo, nemački pravopis – primeri