Nemački pridevi komparacija – poređenje prideva, pravila i primeri

Komparacija prideva u nemačkom jeziku

0
33132

 

Poređenje prideva u nemačkom jeziku se zasniva na istim principima kao i u našem.

Nemački pridevi poređenje – tabela

 

Positiv Komparativ Superlativ
am … sten der, die, das … ste
langsam langsamer am langsamsten der, die, das langsamste
lieb lieber am liebsten der, die, das liebste
schnell schneller am schnellsten der, die, das schnellste

 

Pozitiv, značenje – wie, kao

Osnovni oblik prideva naziva se pozitiv: lep, brz, spor, visok, šaren odnosno u našoj tabeli: langsam, lieb, schnell

Die Frau ist schön. Žena je lepa

Das Haus ist groß.

Pozitiv koristimo  kada su 2 osobe, objekta, predmeta, pojave ili pojmovi u istom – ravnopravnom odnosu, kao  – wie.

Sie ist so stark wie er. Ona je snažna/jaka kao on.

Poređenja na istom nivou su moguća i sa ovim kombinacijama:

  • genauso … wie, isto kao
  • nicht so … wie, ne kao
  • fast so … wie, gotovo kao

Das Wetter ist heute genauso schlecht wie gestern. Vreme je danas isto tako loše kao juče.

Komparativ, značenje – als, od

Ako želimo da iskažemo da 2 osobe, objekti, predmeti, pojave ili pojmovi nisu zastupljeni  u istom odnosu, u tom slučaju imamo komparativ.

Neko je viši, lepši, pametniji, jači, iskusniji od (als) mene, to je komparativ.

U našoj tabeli – langsamer, lieber, schneller.

Sie ist stärker* als er. Ona je jača od njega.

Komparativ se gradi tako što se na oblik pozitiva doda nastavak – er.

*postoje slučajevi kada u komparativu imamo umlaut – stark, stärker, ili se dešavaju neke druge glasovne promene

Superlativ, značenje

Superlativ je najviši stepen poređenja, to je ono što je naj -.

Ako pogledamo tabelu za superaltiv videćemo 2 kolone:

  1. am….sten

Ako se oblik superlativa koristi priloški, uz glagol onda se koristi ova forma i ona je nepromenljiva, ista za sva lica, jedninu i množinu.

Er rennt am schnellsten. On trči najbrže.

Isti oblik je iako je u pitanju ona ili oni – am schnellsten

Der Mount Everest ist am höchsten.

  1. der, die, das …..ste

 Ako oblik superaltiva stoji ispred imenice onda se koristi formula:

određeni član + ste

Er ist der schnellste Läufer. On je najbrži trkač.

Der Mount Everest ist der höchste Berg der Erde.

Za ostale padeže važe pravila i nastavci slabe pridevkse deklinacije.

Pročitaj: Pridevksa deklinacija – slaba

Nepravilna komparacija

 Određeni pridevi se porede po nekim svojim, posebnim pravilima. Ovo su ti  pridevi:

gut, dobar; viel, puno, mnogo; gern, rado; hoch, visok; nah, blizu; groß, veliki, oft, često

Poneki od njih imaju sasvim drugačije osnove u oblicima komparativa i superlativa kao viel, gern,… neki dobijaju Umlaut kao groß, a neki su kombinacija kao oft. Zato se moraju naučiti napamet.

Nepravilno poređenje prideva – tabela

 

Positiv  Komparativ  Superlativ 
gut besser am besten
viel mehr am meisten
gern lieber am liebsten
hoch höher am höchsten
nah näher am nächsten
groß größer am größten
oft öfter am häufigsten

Vežba link