Slaba pridevska deklinacija u nemačkom jeziku, tabela, objašnjenja

0
20405

Slaba pridevska deklinacija – pojam i definicija

Ispred imenica često stoji neki pridev. Pošto imenicu moramo da menjamo po padežima u zavisnosti  od zadatka koji ta imenica ima u rečenici,  logično je da i pridev mora da se menja po padežima.

Postoje razne kombincije: pridev+ imenica, član + pridev+ imenica, …

U zavisnosti od toga o kojoj se kombinaciji radi u nemačkom jeziku imamo 3 vrste pridevskih deklinacija:

 1. Slaba pridevska deklinacija
 2. Jaka pridevska deklinacija
 3. Mešovita pridevska deklinacija

 

Slaba pridevska deklinacija u nemačkom = der, die, das + pridev + imenica

Pravilo: ako se ispred kombinacije pridev+imenica nađe određeni član ili neka srodna reč, vidi listu dole, takva deklinacija prideva se zove slaba.

Zašto se zove slaba deklinacija prideva?

Zato što pridev u svim rodovima, padežima, jednini i množini dobija samo 2 nastavka :

-e, – en

Tabela

Kasus Singular
Maskulinum Femininum Neutrum
N
G
D
A
der alte Mann
des alten Mannes
dem alten Mann
den alten Mann
die alte Frau
der  alten  Frau
der alten Frau
die alte Frau
das alte Haus
des alten Hauses
dem alten Haus
das alte Haus
Kasus Plural
Maskulinum Femininum Neutrum
N
G
D
A
die alten Männer
der alten Männer
den alten Männern
die alten Männer
die alten Frauen
der alten Frauen
den alten Frauen
die alten Frauen
die alten Häuser
der alten Häuser
den alten Häusern
die alten Häuser

 

Slabu deklinaciju prideva u nemačkom je najlakše zapamtiti i naučiti.

slaba pridevska deklinacija

Naravno uslov je da smo dobro naučili:

promenu određenog člana po padežima, rodovima, jedninu i množinu.

Ne smemo nikako zaboraviti da dodajemo padežne nastavke na imenicu,  gde je potrebno; gentiv muškog i srednjeg roda jednine i nastavke za imenice u množini, kao i – (e)n nastavak za dativ množine.

Pročitaj: pridevske deklinacije u nemačkom i određivanje padeža

Sam pridev, kao što je navedeno u tabeli dobija nastavke:

 • e u nominativu jednine sva tri roda i akuzativu jednine ženskog i srednjeg roda

 • en u svim ostalim slučajevima

Znači pridev baš i ne menja mnogo svoj oblik, možemo reći slabo ga menja – zato se ova deklinacija prideva u nemačkom zove slaba.

Sem određenog člana der, die ,das, slaba deklinacija prideva je i posle:

 • dieser
 • derjenige
 • derselbe
 • jeder
 • jener
 • mancher
 • solcher
 • welcher
 • alle- (najčešće množina)

Pročitaj: Deklinacija imenica – muški rod