Nemački konjunktiv I i II – objašnjenje, tabele, upotreba

Konjunktiv ili konjuktiv? Ispravno je konjunktiv.

0
52516

Nemački konjunktiv – Möglichkeitsform, upotreba:

  1. prelazimo u drugu dimenziju – iz realnosti u svet mogućnosti, želja, snova

Es könnte sein, dass sie recht hat.

Moglo bi da se desi da je ona u pravu.

Mogućnost postoji, da li jeste ona u pravu ili nije u trenutku kome to razmatramo, jednostavno – nemamo pojma.

2. Indirektni govor, prepričavanje

Direktni govor: Sie sagt: „Es ist sehr kalt.”

Indirektni govor: Sie  sagt, es sei sehr kalt.

Konjunktiv I – Konjunktiv II

U nemačkom jeziku postoje 2 konjunktiva koja se zovu:

Konjunktiv I

Konjunktiv II

Konjunktiv I u nemačkom jeziku se najviše koristi kod indirektnog govora.

Korsiti se u oblicima za:

Prezent

Perfekt

Futur I

Futur II

Konjunktiv I
prezent er gehe er sage
Perfekat er sei gegangen er habe gesagt
Futur I er werde gehen er werde sagen
Futur II er werde gegangen sein er werde gesagt haben

 

Konjunktiv II se koristi kod izražavanja svega što je nerealno i i nemoguće u sledećim oblicima:

Preterit

Pluskvamperfekat

Napomena: Postoje oblici konjunktiva II za Futur I i Futur II ali se oni gotovo nikad ne koriste.

O konjunktivu II u posebnom tekstu.

Pročitaj: Konjunktiv 2 können, sollen, predlozi i saveti

Konjunktiv I – prezent

Gradi se od infinitivne osnove + nastavaka, vidi tabelu

Važno:

  • nastavci su isti kao za prezent sem 3. lica jednine koje ima nastavak – e, kao prvo lice jednine
  • kod jakih glagola koji imaju promenu umlauta u prezentu, odnosno poseban oblik za prezent, kod konjunktiva nemaju tu promenu, osnova je kao u infinitivu

 

Konjunktiv I prezent, jaki glagoli  slabi glagoli

Konjunktiv 1 reden laufen
 ich -e rede rede laufe laufe
 du -est redest redest läufst laufest
 er/sie/es -e redet rede läuft laufe
 wir -en reden reden laufen laufen
 ihr -et redet redet lauft laufet
 sie -en reden reden laufen laufen

 

Potrebno je obratiti pažnju na neuobičajene oblike glagola sein i haben u konjunktivu I prezenta.

Iako zvuče neobično, pravilo je isto: infinitivna osnova + nastavci

sein

haben

Konjunktiv I, prezent – haben, sein

Knjunktiv I Prezent
 ich -e sei habe
 du -est seiest habest
 er/sie/es -e sei habe
 wir -en seien haben
 ihr -et seiet habet
 sie -en seien haben

 

Ovi oblici pomoćnih glagola se koriste za građenje Konjunktiva I Perfekat.

Konjunktiv 2. Preterit, jaki glagoli, slabi glagoli:

Gradi se od osnove preterita  + nastavci, vidi tabelu

Dobro ste videli, nastavci su isti kao za konjunktiv I prezenta.

Pravilo: kod jakih glagola ako je samoglasnik u osnovi a, o ili u, dobija umlaut.

Da bi bilo jasnije u tabeli imate primere preterita indikativa (uobičajenog preterita) i preterita Konjunktiva II.

Konjunktiv 2 fragen (schwache Verben) geben (starke Verben)
 ich -e fragte fragte gab gäbe
 du -est fragtest fragtest gabst gäbest
 er/sie/es -e fragte fragte gab gäbe
 wir -en fragten fragten gaben gäben
 ihr -et fragtet fragtet gabt gäbet
 sie -en fragten fragten gaben gäben

 

Za kraj teksta a ne učenja konjunktiva: Prema statističkim podacima o upotrebi konjunktiva u nemačkom, brojke kažu sledeće:
Konjunktiv I se u svakodnevnom govoru, najviše koristi u prepričavanju, indirektnom govoru 36,9%, dok se konjunktiv II u indirektom govoru koristi manje 20,8% a više u vrstama zavisnih rečenica.

Znači moramo ga naučiti:-)

Vežbanje klik ovde