Nemački pluskvamperfekat – Das Plusquamperfekt

0
30178

Nemački pluskvamperfekat – građenje i upotreba

 

Nemački pluskvamperfekat se koristi  kada želimo da opišemo nešto što se desilo u prošlosti i završilo se, odnosno desilo se pre neke druge radnje u prošlosti.

Primer:

Viele Gäste waren bereits nach Hause gefahren, als er kam.

Mnogi gosti su već otišli kući, kada je on došao.

Prvo su gosti otišli pa je on stigao…

Nemački pluskvamperfekat kako se gradi?

Nemački pluskvamperfekat je složeno vreme.

Oblik preterita (Präteritum) haben / sein + Partizip II

Pluskvamperfekat se u nemačkom gradi po istom principu kao i perfekat. Razlika je u tome što se umesto prezenta pomoćnih glagola haben i sein koristi oblik preterita.

Nemački pluskvamperfekat tabela

sein haben
1. ich  war gegangen hatte gelesen
2. du  warst hattest
3. er/sie/es  war hatte
1. wir  waren hatten
2. ihr  wart hattet
3. sie/Sie  waren hatten

 

Važno: Upotreba pomoćnog glagola habein ili sein, odnosno koji su to glagoli koji koristi sein, pomoćni glagol – pravila su ista kao kod perfekta.

Pročitaj: Glagoli koji perfekat grade sa sein

Upotreba pluskvamperfekta: nachdem, da  – nakon

Česta je upotreba pluskvamperfekta u zavinim vremenskim rečenicama uz veznik nachdem – nakon

Ich schlief ein, nachdem ich die Hausaufgaben gemacht hatte.

Nakon što sam uradila domaće zadatke, zaspala sam.

Nachdem er dies gesagt hatte, war alles wieder gut.

Još jedan primer:

Mir war kalt. Bilo mi je hladno, preterit
Ich hatte meinen Schal vergessen. Zaboravila sam šal. Pluskvamperfekt

Redosled prošlih radnji:

Prvo sam zaboravila šal pa mi je posle toga bilo hladno, sve se to desilo juče.

Da ich meinen Schal vergessen hatte (Plusquamperfekt), war mir kalt.

Pravilo:

Najstarija radnja u prošlosti = pluskvamperfekat

Skorija radnja u prošlosti = pretert ili perfekat, svejedno je

Pročitaj: Perfekat sa glagolom haben

Pozicija pluskvamperfekta u rečenici

  1. Glavna rečenica – Hauptsatz mit Plusquamperfekt

Ich hatte dich angerufen und dann bin ich einkaufen gegangen.

  1. Zavisna rečenica – Nebensatz mit Plusquamperfekt

Nachdem ich dich angerufen hatte, bin ich einkaufen gegangen.

3.       Pluskvamperfekat sa modalnim glagolom – Plusquamperfekt mit Modalverb
Pravilo: u ovoj kombinaciji nema participa II, oba glagola su u infinitivu.

Er   hatte das Auto nicht reparieren können.

U nekim gramatikama ćete pronaći i ovo pravilo.

Pravilo:  ovi glagoli nikada ne grade Plusquamperfekt:

  • sein
  • haben
  • modalni glagoli

Primer:

Bevor ich ein Auto hatte, hatte ich ein Fahrrad gehabt.

Bevor ich ein Auto hatte, hatte ich ein Fahrrad.

U stvarnom životu ovo pravilo se često ne poštuje, ipak to je stvar dobrog stila. Ako možete izbegavajte da koristite navedene glagole u pluskvamperfektu.