Nemački perfekat sa haben pomoćnim glagolom, primeri

0
21021

 

Nemački perfekat je složeno vreme kao i u našem ili engleskom jeziku.

Gradi se od oblika prezenta pomoćnih glagola haben/sein + participa perfekta.

Većina glagola u nemačkom jeziku gradi perfekat sa pomoćnim glagolom haben.

Glagoli koji grade perfekat sa pomoćnim glagolom sein, lista i i pravila slede ispod.

Pročitaj: Nemački perfekat sa sein pomoćnim glagolom

Nemački perfekat sa haben pomoćnim glagolom

Glagoli koji grade perfekat sa haben i predstavljaju većinu glagola u nemačkom jeziku se mogu grupisati na više načina, mi ćemo ovako:

  1. Svi prelazni glagoli

To su glagoli koji imaju objekat u akuzativu

Er hat ein Buch gelesen.

On je pročitao šta?- objekat u akuzativu u nemačkom a i u našem jeziku.

Knjiga je ta koja trpi radnju, radnja prelazi na nju – knjiga je pročitana (ovo je već pasiv, prelazni glagoli su oni glagoli koji mogu da  grade pasiv)

  1. Svi povratni glagoli

To su glagoli u kojima se radnja vraća na vršioca radnje.

Ich wasche mich.

Bitte beeile dich!

Pročitaj: Nemački povratni glagoli

  1. Modalni glagoli kada se koriste u svom značenju

Važno: ovo nije tako česta upotreba modalnih glagola. Ipak moramo je navesti.

Ich habe das nicht gewollt. Ja  to nisam htela.

  1. Bezlični glagoli

To su glagoli koji se kombinuju sa zamenicom es; recimo oni koji opisuju vremenske prilike

Es hat geschneit. Napadao je sneg.

  1. glagoli koji se završavaju sufiksom – ieren

fotogtafieren

Ich habe fotgrafiert.

  1. Neprelazni glagoli koji izražavaju stanje

Ovo je definicija koja se koristi u gramatikama a suštini ne znači baš puno. Kada vežbate perfekt pojaviće se glalgoli kao što je:

arbeiten – raditi

Ako pogledamo sve opisane grupe glagola koji perfekat grade sa haben – ovog glagola nema.

Onda proveramo  listu glagola koji prave perfekat sa sein ovde

Nepralazni glagoli kretanja i promene stanja kao i posebna lista – nema ga ni tu.

Znači moramo da se vratimo na ono gramatičko pravilo:

Neprelazni glagoli koji izražavaju stanje uz dodatak da nisu na našem spisku glagola koji grade perfekata sa sein, grade perfekat sa haben.

Bez brige, uz svaki glagol, koji god metod ili udžbenik da koristite, u rečnicima na kraju knjige, naznačeno je sa kojim glagolom se gradi perfekat.

Ali u životu nemamo knjigu i rečnik stalno uz sebe, ponešto moramo i da zapamtimo 🙂

Evo još jedne tabele, koja može da vam bude korisna.

Tabela participa sa nastavcima  -t   i – en

haben Partizip …- t Particip… -en
slabi –

pravilni

machen Er hat gemacht
jaki schreiben Er hat geschrieben
razdvojni prefiks aufräumen Er hat aufgeräumt

 

anrufen Er hat angerufen
– ieren telefonieren Er hat telefoniert