Nemački predlozi za mesto – lokale Präpositionen, tabele, primeri

0
32373

Predlozi za mesto u nemačkom jeziku  nam ukazuju na:

 

 

  1. mesto dešavanja neke radnje – wo, gde

  2. pravac kretanja – wohin, kuda

  3. odakle neko ili nešto dolazi, potiče – woher,odakle

woher/ odakle                         wo/gde                                   wohin/ kuda

poreklo/kretanje                      mesto/mirovanje          pravac/ kretanje

Nemački predlozi za mesto, kretanje – tabela

predlozi primeri
an – na, kod an der Kreuzung
auf – na auf dem Tisch
aus – iz aus Spanien
bei – kod bei meinen Eltern
bis – do bis ans Ende der Welt
durch – kroz durch den Tunnel
entlang – duž entlang der Linie.
gegen–  prema, ka Er geht gegen den Strom.
gegenüber – preko puta Mein Auto steht gegenüber.
hinter –  iza Er steht direkt hinter dir.
in – u in Spanien
nach – ka, u nach Spanien
neben – pored neben der Bäckerei.
von – od von meinen Eltern
vor  – pred, ispred Sie steht direkt vor mir.
zu – kod zu meinen Eltern

 

Ova tabela daje pregled najčešće korišćenih predloga za mesto i pravac kretanja u nemačkom jeziku.

Moramo biti precizniji kada je ova tema u pitanju.

U tabeli koja sledi dati su primeri prema razvrstani prema pitanjima.

 

Wo? Gde Wohin? kuda Woher? Odakle
in Spanien nach Spanien aus Spanien
bei meinen Eltern zu* meinen Eltern von meinen Eltern
im Kino ins Kino aus dem Kino
am Meer ans Meer vom Meer

 

Pročitaj: Predlozi za vreme, Zeitdauer

  1. Wo – gde

Gotovo svi predlozi za mesto u nemačkom jeziku se po potrebi mogu koristiti posle ovog pitanja.

Dativ je padež koji koristimo za odgovore na pitanje wo.

  1. Wohin – kuda

Gotovo svi predlozi koji se koriste u odgovoru na pitanje gde, koriste se i u odgvor na pitanje kuda – razlika je u upotrebi padeža.

Akuzativ je padež koji koristimo za odgovore na pitanje wohin.

Izuzetak – predlog * zu ide sa dativom, vidi tablu koja sledi

  1. Woher – odakle

Aus – von su predlozi koje koristi u odgvoru na pitanje woher.

Dativ je padež koji koristimo za odgovore na pitanje woher.

Moramo da napravimo još jednu tabelu, različite predloge koristimo  kada su u pitanju mesta- lokacije, aktivnosti i osobe:

 

Woher – odakle Wo – gde wohin
lokacije aus dem Kino, iz bioskopa im Kafe, u kafiću ins Kino, u bioskop
aktivnosti vom Essen, sa obroka/jela beim Essen, pri obroku zum* Essen, na obrok
osobe vom Arzt, od doktora beim Arzt, kod doktora zu Ana, kod doktora

 

Pravilo: Kod određenih predloga dolazi do spajanja predloga i člana u određenom padežu:

vom = von +dem

ins = in + das

beim = bei+dem

Za one koji ovu temu žele da izuče deteljnije sledi link sa konkretnim  primerima