Nemački veznik deshalb – uzročno posledične nezavisne rečenice

0
34381

Nemački veznik deshalb – 2 nezavisne rečenice

Veznik deshalb u nemačkom jeziku je specifičan zato što se koristi za povezivanje 2 nezavisne rečenice.

Veoma je važno da to odmah zapamtimo.

Zašto?

Većina složenih rečenica su kombinacija nezavisna + zavisna rečenica.

Kod tih kombinacija važi pravilo koje stalno i iznova učimo i ponavlajmo – položaj ličnog glagola u zavisnoj rečenici.

Pravilo:

Zavisna rečenica = lični glagolski oblik na poslednjem mestu.

Primer: uzročna zavisna rečenica.

Ich bleibe heute zu Hause, weil ich sehr krank bin.

Pročitaj: Weil – uzročne, zavisne rečenice u nemačkom

Deshalb nemački veznik

Deshalb je veznik u nemačkom jeziku koji povezuje 2 nezavisne rečenice koje i posle povezivanja ostaju nezavisne.

Te 2 rečenice koje su povezane veznikom deshalb imaju uzročno posledični odnos.

Primer:

Ich bin sehr krank. Ja sam veoma bolesna.  – uzrok

Ich bleibe heute zu Hause . Ostajem danas kod kuče. – posledica

Kada spajamo 2 uzročno posledične rečenice koristimo veznik deshalb u onoj rečenici u kojoj opisujemo posledicu (Folge).

Ich bin sehr krank, deshalb bleibe ich heute zu Hause.

Pravilo: prilikom upotrebe veznika deshalb lični glagol zauzima mesto iza veznika deshalb.

Primer:

Ich muss arbeiten. Moram da radim, uzrok

Ich habe keine Zeit. Nemam vremena, posledica

Pravilo, još jednom:

deshalb se koristi za rečenicu u kojoj se navodi posledica u značenju – zato, iz tog razloga, zbog toga

Ich muss arbeiten. Deshalb habe  ich keine Zeit.

Ove uzročno posledične veze mogu stajati kao 2 zasebne rečenice a mogu se odvojiti i zarezom.

Ich muss arbeiten,  deshalb habe  ich keine Zeit.