Preterit nemački modalni glagoli

0
43019

Preterit nemački modalni glagoli, konjugacija

Preterit je vreme koje u nemačkom jeziku izražava nešto što se desilo u prošlosti – svršenu prošlost. Iako postoji pravilo, neko ga priznaje, neko ne, da se u govornom jeziku više koristi perfekat a u pisanom preterit – to ne važi kod modalnih glagola.

Nemački modalni glagoli u većini slučajeva traže još jedan glagol u rečenici, pa je samim tim upotreba složenog vremena kao što je perfekat u kombinaciji sa još jednim glagolom pomalo rogobatna.

Važno pravilo glasi: koliko god da Nemci vole i forsiraju upotrebu perfekta za većinu glagola, kada su nemački modalni glagoli u pitanju – naučite preterit, perfekat zaboravite.

Preterit modalnih glagola možemo grupisati na sledeći način:

  1. wollen, sollen grade preterit po pravilima slabih odnosno pravilnih glagola

infinitivna osnova + lični nastavci za preterit

wollen

ich wollte
du wolltest
er wollte
wir wollten
ihr wolltet
sie wollten

sollen

ich sollte
du solltest
er sollte
wir sollten
ihr solltet
sie sollten

Pročitaj: nemački glagoli sa akuzativom, spisak

2. können, müssen i dürfen – promena vokala osnove

können – ö postaje o

ich konnte
du konntest
er konnte
wir konnten
ihr konntet
sie konnten

müssen – ü postaje u

ich musste
du musstest
er musste
wir mussten
ihr musstet
sie mussten

dürfen – ü postaje u

ich durfte
du durftest
er durfte
wir durften
ihr durftet
sie durften

Pogledaj: Mögen ili möchten, česta dilema – objašnjenje

3. mögen koristi se oblik möchtenKonjunktiv II

mögen = möchten, menja se pravilno kao wollen i sollen

mochte
mochtest
mochte
mochten
mochtet
mochten

Pročitaj: Nemački povratni glagoli

Pozicija preterita modalnih glagola u rečenici

 1  2 Kraj rečenice
subjekt preterit

modal

ostali delovi rečenice – objekat, priloške

odredbe mesto, vreme, način, …

2. glagol
Die Kinder durften gestern Abend mit ihren Freunden ins Kino gehen.

Odlična vežba: link