Damit nemačke namerne rečenice, um zu konstrukcija

Damit rečenice u nemačkom, um zu infinitivna konstrukcija

0
31355
damit um zu nemački

 

Namerne rečenice ili Finalsätze u nemačkom jeziku su rečenice u kojima izražavamo nameru – Absicht , cilj- Ziel ili svrhu -Zweck  neke radnje koju vršimo mi ili neko drugi.

Pošto imamo namerne rečenice u našem jeziku ne bi trebalo da bude problema da prihvatimo i naučimo ovaj tip zavisnih rečenica u nemačkom jeziku.

Damit rečenice u nemačkom, um zu infinitivna konstrukcija

Potrebno je da zapamtimo par pravila:

  1. damit, veznik

Veznik koji nam je potreban da bi izrazili nameru je damit – da bi.

Ich arbeite, damit mein Sohn studieren kann. Radim, zaposlila sam se da bi moj sin mogao da studira.

Moja namera da prihvatim posao i počnem da radim je bila da skupim novac da bih platila studije sinu, recimo u Beču 🙂

pročitaj: dass rečenice u nemačkom i um zu infinitivna konstrukcija

  1. Pitanja koja se postavljaju da bi odgovorili sa namernom rečenicom su:

Wozu? Wofür? Zu welchem Zweck? Mit welcher Absicht? Mit welchem Ziel?

  1. Namerne rečenice, Finalsätze su zavisne rečenice.

Obično stoje iza glavne rečenice, na drugom mestu.

Ich arbeite, damit mein Sohn studieren kann.

Red reči u namernoj zavisnoj rečenici je kao u svim zavisnim rečenicama u nemačkom jeziku:

lični glagolski oblik je na kraju rečenice.

I u  našem primeru imamo kombinaciju modalni glagol – kann + glagol u infinitivi – studieren.

Modalni glagol se nalazi u ličnom obliku, 3 lice jednine, moj sin,  on ide na kraj rečenice.

Modalni glagol können često se koristi u namernim  rečenicama.

Modalni glagoli sollen i wollen/mögen nikada se ne koriste u modalnim rečenicama, zato što u svom značenju sadrže nameru.

sollen –  tuđa namera

wollen/mögen – sopstvena namera

Nećemo ovu temu širiti dalje, dovoljno je da zpamatimo koji glagoli se ne koriste u namernim rečinicama a koji modalni glagol se često koristi.

um zu damit nemački

  1. Um zu infinitivna konstrukcija

Ako imamo slučaj da su subjekti u glavnoj rečenici i namernoj rečenici isti, u tom slučaju zavisnu namernu rečenicu zamenjujemo sa um…. zu  infinitivnom konstrukcijom a subjekat u namernoj rečenici ne navodimo (pošto se ponavlja, isti je).

Ich lerne jeden Tag, damit ich meine Deutschprüfung bestehe. Ja učim svakog dana da bih ja položila ispit iz nemačkog

Umesto 2 puta, lepše ja da upotrebimo konstrukciju samo sa jednim ich:

Ich lerne jeden Tag, um meine Deutschprüfung zu bestehen.

Pogledaj: nemačke uzročne rečenice – weil

To bi otprilike bilo sve što je potrebno da zapamtite u vezi sa temom – namerne damit rečenice i konstrukcije um zu + infinitiv.

Naravno pitaćete da li mora da se zameni damit sa um zu infinitivnom konstrukcijom.

Pa ne mora.

Ali vi polažete ispite a ispitna pitanja su namenski pravljena da se proceni koliko ste savladali gradivo – znači bilo bi poželjno.

linkovi za vežbu:

damit ili um zu infinitvna konstrukcija
um zu konstrukcija