Lične zamenice u nemačkom jeziku – Personalpronomen, deklinacija, akuzativ, dativ

0
42091

 

Lične zamenice se moraju naučiti na samom početku učenja nemačkog jezika.

Zato moramo da se prisetimo nekih stvari, koje verovatno znamo – sad ćemo ih samo ponoviti.

Zamenice – Pronomen su reči koje zamenjuju imenicu

Lične zamenice su:

Jednina –  ja, ti on, ona, ono

Množina – mi , vi/Vi, oni, one, ona

Ovako stoje stvari u našem jeziku. Situacija je slična u nemačkom jeziku.

Ipak, postoje neke razlike, pa da vidimo – idemo redom:

Lične zamenice – nemački

Jednina

ja –ich

ti – du

on – er

ona – sie

ono – es

Jednina je laka, tu nema problema, možemo odmah da je naučimo.

Množina

mi – wir

vi –ihr

oni – sie

Vi – Sie

Sad već moramo da obratimo pažnju na nekoliko stavki:

  1. Persiranje, obraćanje sa poštovanjem – Vi u našem jeziku, 2. Lice množine

Persiranje, obraćanje sa poštovanjem – Sie u nemačkom jeziku 3. Lice množine

  1. U množini  3. lice glasi – oni, one, ona u našem jeziku

Množina 3. lice – sie (malim slovoma) za sve rodove u nemačkom jeziku

 

Važno:

Kako ćemo razlikovati koje sie/Sie – ona, oni ili Vi je upotrebljeno u rečenici?

  1. Ako se sie nalazi negde unutar rečenice:

sie, malim slovom je ona ili oni

Da li je jednina, ona ili množina oni znamo po ličnom nastavku glagola

sie fragt – ona

sie fragen – oni

Vi iz poštovanja se pieše velikim slovom pa ćemo ga uočiti a i lični nastavak glagola je u množini, 3.lice.

….Sie fragen

  1. Ako se nalazi na početku rečenice:

Sie fragt – ona

Sie fragenoni, Vi, o kome se radi zaključujemo iz smisla rečenice

Zamenice se, kao i imenice, menjaju po padežima:

Da vidimo tabelu :

– nominativ i akuzativ ličnih zamenica

 

nominativ akuzativ
ich mich
du dich
er/sie/es ihn/sie/es
wir uns
ihr euch
sie/Sie sie/Sie

 

Šta je obeleženo u tabeli?

  • nominativ i akuzativ sie – es : isti oblik u nominativu i akuzativu

Za ostale oblike ličnih zamenica i lakše učenje:

Pročitaj: nemački određeni član – lična zamenica, pravila za lakše učenje

Na nivou A1 uči se oblik dativa i akuzativa, genitiv ostaje za viši nivo.

Tabela – dativ ličnih zamenica

 

nominativ dativ
ich mir
du dir
er/sie/es ihm/ihr/ihm
wir uns
ihr euch
sie/Sie ihnen/Ihnen

 

Važno:

Kod dativa, podvučeno je u tabeli, važno je da uočimo da je oblik ličnih zamenica er – on i es – ono isti u dativu i da glasi ihm.

Pročitaj: Spisak 100 nemačkih reči koje se najviše upotrebljavaju