Negiranje prideva nemački jezik – građenje prideva

0
9181

 

Postoji više načina kako možemo nešto da negiramo u nemačkom jeziku.

Pročitaj kako: negacije razne u nemačkom jeziku

U ovom tekstu se bavimo temom: negiranje prideva, sufiksom –los i prefiksom – un.

Pridevi su vrsta reči koja nas interesuje.

Da se podsetimo:

Pridevi su reči koje idu ispred imenice i opisuju imenicu.

  1. Sufiks – los

Važno: los u nemačkom može biti samostalna reč,  i imenica i pridev

Pročitaj: Šta sve znači los u nemačkom

Da se vratimo na temu – primer:

konačan odgovor – konačan (krajnji) je ovde pridev, opisuje imenicu odgovor i znači kraj, nema više odgovora, dopisivanja i slično.

Ako hoćemo u našem jeziku da obrnemo situaciju pa da kažemo da nešto nije konačno, da nema kraja, mi ćemo dodati prefiks (ide ispred reči) bez + konačan (malo glasovnih promena) i dobili smo pridev:

beskonačan – bez kraja, konca.

Da bi razrešili istu sitaciju u nemačkom jeziku upotrebićemo sufiks – los u značenju bez, nečega nema.

Važno:

Sufiks, znači ide na kraj reči!

endlos – beskrajan, beskonačan

Kada želimo da kažemo da nečega nema, da nedostaje, bez te osobine – govorimo o pridevima, u nemačkom jeziku dodajemo – los iza prideva.

Da zaključimo:

Na nivou A1 potrebno je da zapamtite sledeće:

Ako iza nekog prideva vidimo na kraju reči los znamo da nešto nedostaje, nečega nema.

Primeri:

schmerzlos – bol + los = nema bola, bez bola , bezbolan

herzlos – srce + los = nema srcanemilosrdan ili kako mi kažemo bezdušan

erfolglos – uspeh + los = nema uspeha, bezuspešan

nutzlos – korist + los = nema koristi, beskoristan, uzaludan

bedeutungslos – značenje + los = bez značenja, beznačajan, neznatan

negiranje prideva nemački

  1. Prefiks – un

Sada govorimo o prefiksu, znači un – ide ispred prideva i ima funkciju negiranja, nema neke osobine:

unfreundlich, neljubazan = nicht freundlich

Evo još primera:

brauchbar – upotrebljiv

unbrauchbar – neupotrebljiv, beskoristan

unbedacht – nepromišljen, neoprezan

undeutlich – nejasan

ungemain – neobičan

ungleich – nejednak

unruhig – nemiran

unsympathisch – nesimpatičan

unteilbar – nedeljiv kako izgleda ova reč u nemačkom rečniku duden

unvorsichtig – neoprezan

Važno:

Ne moramo da učimo napamet značenje svih reči, ovo je taj slučaj.

Važno je da razumemo značenje i da zapamtimo neke principe i pravila koja nam pomažu u razumevanju i učenju nemačkog jezika