Negacije nein, nicht, nichts, kein, nie, niemals, u nemačkom jeziku …

0
14683

 

U nemačkom jeziku postoji više vrsta reči i više načina na koji možemo da negiramo nešto.

Ta oblast – negiranje, negacije je određena specifičnim pravilima.

Osnovne negacije i načini negiranja u nemačkom jeziku su:

  1. nein

  2. nicht

  3. nichts

  4. kein, keine, keines, ..

  5. nie, niemals, nirgends

  6. un-, miss-, – los

  7. weder … noch, ohne dass

Ovaj tekst ćemo shvatiti kao uvod i način da pravilno razumemo nemački jezik. Svaka od navedenih stavki će se detaljno proučavati na odgvorajućem nivou učenja nemačkog jezika

Idemo redom:

  1. nein- ne

Nein je prva negacija sa kojom se susrećemo na samom početku učenja nemačkog jezika.

Odgovara našem ne i koristi se u slučajevima kada negiramo iskaz ili izjavu postavljenu u formi pitanja gde  moramo da se odlučimo, izvršimo izbor, da li je iskaz tačan ili ne.

Da li si ti Nemica?

Ne!

Da li si gladna?

Ne!

negacije nein

Ovo su slučajevi u kojima koristimo nein kao negaciju.

To su pitanja bez upitne reči na početku kao što su  wer, was, wohin.

U našem jeziku takva pitanja počinju sa da li a u nemačkom je glagol na prvom mestu.

Kommst du aus London? Da li dolaziš ili da li si iz Londona?

Znači glagol je na prvom mestu u ovakvoj upitnoj rečenici ( i mi to koristimo: Da li spavaš/spavaš li?)

Odgovor na konkretno pitanje je – ne.

Nein, aus Berlin.

  1. Nicht

Važno: čuveno pitanje  – kako se prevodi?

Kad budete prestali da bukvalno prevodite svaku reč i  da tako učite, počećete  zaista da napredujete u učenju.

nicht – ne

Nein se takođe prevodi sa ne – pa o čemu se radi?

Suština nije u bukvalnom prevodu nego u smislu i upotrebi ove negacije.

Nicht koristimo da negiramo predikat/radnju, opis/pridev,….

Das weiß ich nicht. To ja ne znam.

Er fährt nicht mit der U-Bahn, sondern mit dem Taxi. On se ne vozi, ne koristi U-Bahn nego taksi.

Das Haus ist nicht alt. Kuća nije stara.

Pročitaj: negacija nicht ili kein

3. nichts – ništa

Nichts, ništa je zamenica, tačnije neodređena zamenica i tu ne bi trebalo da se javljaju nedoumice. Nichts se ne deklinira, znači uvek ima ovaj isti oblik.

alles oder nichts haben- imati sve ili ništa

er ist mit nichts zufrieden – nisačim nije zadovoljan

so gut wie nichts – skoro ništa, nimalo

Nichts war gut genug.  Ništa nije bilo dovoljno dobro.

4. kein – negativni član

Ova tema je već objašnjena u posebnom tekstu.

Pročitaj: negativni član u nemačkom jeziku

5. nie, niemals, nirgends

nie, niemals, nirgends spadaju u priloge

Znači kada želimo da negiramo neki glagol, da kažemo da nešto nikada nismo radili – nie, nirgends/nirgendwo – nigde onda koristimo ovu vrstu negacije.

Er kann das Buch nirgends/ nirgendwo finden. On ne može nigde da pronađe knjigu.

6. un-, miss-, – los, …

I reč možemo negirati tako što dodajemo određene prefikse ili sufikse.

freundlich – unfreundlich

glücklos = ohne Glück …

O tome detaljnije u posebnom tekstu na odgovarajućem nivou učenja.

7. weder … noch, ohne dass

Možemo negirati izjave koristeći veznike.

O tome više pročitaj ovde, stavka broj 5 link