Nemački Futur I – budućnost u nemačkom jeziku

0
41148

 Nemački Futur I

Nemački Futur I ili drugačije die Zukunftsform je složeno vreme.

To znači da se sastoji od:

1. pomoćnog glagola  + 2.glavnog glagola

1.Pomoćni glagol koji koristimo za građanje infinitiva je werden u obliku  prezenta:

w e r d e n
ich werde wir werden
du wirst ihr werdet
er/sie/es wird sie / Sie werden
  1. glavni glagol za Futur I je u infinitivu
jednina    
1.    ich werde arbeiten, schreiben, singen
2.    du wirst arbeiten, schreiben, singen
3.    er,sie,es wird arbeiten, schreiben, singen
množina  
1.    wir werden arbeiten, schreiben, singen
2.    ihr werdet arbeiten, schreiben, singen
3.    sie, Sie werden arbeiten, schreiben, singen

 

Futur I – red reči u rečenici

Wir werden uns morgen um 10 Uhr treffen.

  1. Oblici glagola werden se nalaze na drugom mestu u rečenici
  2. Kod ja/nein fragen (pitanja bez upitne reči) glagol werden se nalazi na prvom mestu u rečenici.
  3. Glavni glagol se nalazi na posledenjem mestu u rečenici.
 

Nemački Futur I upotreba

Nemački Futur I koristimo da izrazimo nešto što tek treba da se desi, nešto što predstoji u vremenu koje je pred nama – u budućnosti.

Ich werde nach Italien fliegen.

Futur I koristimo za izražavenje neke namere, planova za budućnost, bez obzira da li će se desiti ili ne ili kada će se desiti.

Helga ist sehr verliebt. Sie wird ihn wohl  heiraten.

Helga  je veoma zaljubljena. Ona će se svakako udati za njega.  – namera, plan za budućnost, pusta želja, nije ni važno, budućnost je u pitanju a ona je neizvesna.

Pravilo: kada želimo da naše pretpostavke, prognoze,  koje se odnose na budućnost, pojačamo, prikažemo ih izvesnijim koristimo:

  • wohl, sicher, bestimmt, svakako, sigurno, izvesno

Pročitaj: Prezent pasiv u nemačkom

Nemački prezent i izražavanje budućnosti

Važno pravilo: budućnost u nemačkom jeziku možemo izraziti i prezentom.

U tom slučaju koristimo prilog za vreme ili neku drugu vremensku odrednicu vezanu za budućnost: sutra, za godinu dana, sledećeg meseca …

Primer:

Er kommt am Dienstag. On dolazi u četvrtak, odnosno – on će doći u četvrtak, kao i u našem jeziku.

Futur I – modalni glagoli

werden + infinitiv +infinitiv

Sie werden noch sehr viel arbeiten müssen.

Situacija kod modalnig glagola – Futur I je utoliko spacifična što u rečenici imamo 2 infinitiva.

Naime modalni glagoli uvek imaju dopunu drugog glagola u infinitivu.

Zbog načina na koji se Futur I gradi imamo 2 infinitiva u rečenici.

Pravilo: Oblik infinitiva modalnog glagola je uvek poslednji u rečenici.

Vežbe za Futur I ovde