Nemački preterit jaki glagoli, nepravilni – slabi, pravilni glagoli – tabela

0
34940

Nemački preterit

Preterit u nemačkom jeziku spada u grupu prostih vremena. Druga grupa vremena su složena i za njih su potrebni pomoćni glagoli, npr, pefekat se gradi sa pomoćnim glagolima haben/sein.
Drugi naziv za preterit, Präteritum u nemačkom jeziku je Imperfekt.
Da bi naučili kako se gradi preterit u nemačkom jeziku najpre moramo grupisati nemačke glagole:

1.      Slabi/ schwache – regelmäßige/pravilni glagoli

To su oni glagoli koji  prilikom  konjugacije (promena glagola po licima, vremenima) ne menjaju osnovni samoglasnik

lernen – infinitv
lernte – preterit

2.       Jaki glagoli – starke Verben/ unregelmäßige Verben

su oni glagoli koji  prilikom  konjugacije (promena glagola po licima, vremenima)  menjaju osnovni samoglasnik
sehen – infinitive
sah – preterit

Preterit u nemačkom jeziku

Da bi napravili preterit potrebne su sledeće formule, različite kod pravilnih i nepravilnih glagola:

1.      Slabi glagoli

lernen, infinitiv, oduzmemo nastavak –en da bi dobili osnovu na koju dodajemo lične nastavke za preterit slabih glagola:

Primer:
lernen
lern + te, test, te, ten, tet, ten, vidi tabelu kolona 1.

Pravilo:

ako se infinitivna osnova završava na – d  ili –t , potrebno je ubaciti e između osnove i nastavaka za preterit; primer:

landen – ich landete, du landetest, er landete, wir landeten, …

2.      Jaki glagoli

nemački preterit jaki nepravilni glagoli

Kod jakih glagola ne možemo koristiti gore navedenu formulu iz jednostavnog razloga,, ne znamo kako će se promeniti samoglasnik. Zato ćemo koristitu  rečnik ili tabelu jakih i nepravilnih glagola, koja se uči napamet  🙂  – oblik za preterit jakih i nepravilnih glagola je naveden u rečniku ili u tabeli vidi ovde
Uostalom isti slučaj smo već imali i kod prezenta jakih glagola, oblici nekih od njih se moraju naučiti iz tabele.

Primer:

sah (oblik iz tabele) + nastavci za jake, nepravilne glagole  -, st, -, en, t, en, vidi tabelu koja sledi, kolona 2.

 

jednina

1.      schwache – regelmäßige

   Verben – slabi, pravilni

2.      starke/ unregelmäßige

Verben – jaki nepravilni

lernen sehen
1. ich te ich lernte ich sah
2. du test du lerntest -st du sahst
3. er/sie/es te er lernte er sah
množina
1. wir ten wir lernten -en wir sahen
2. ihr tet ihr lerntet -t ihr saht
3. sie/Sie ten sie lernten -en sie sahen

 

Važno: Postoji još jedna grupa glagola koja gradi preterit po mešovitoj deklinaciji, ponegde ćete pronaći da se ta vrsta glagola zovu nepravilni glagoli.
To su glagoli kod kojih dolazi do promene samoglasnika u osnovi, kao kod jakih glagola ili neke druge glasovne kombinacije ali im se dodaju nastavci za slabe glagole.
Ovi glagoli se takođe nalaze u svakoj tabeli starke/ unregelmäßige Verben.

Primer:
bringen brach+te

Upotreba preterita

Preterit se koristi u nemačkom jeziku da se izrazi radnja završena u prošlosti, isto kao i perfekat.
Generalno pravilo: perfekat se više koristi u usmenoj komunikaciji a preterit u pisanoj. Upotreba preterita je stvar stila i Nemci ga nazivaju pripovedačko vreme.

Pročitaj: Preterit modalnih glagola