Dass rečenice nemački jezik, zavisne rečenice

0
38389

Dass rečenice nemački jezik

Vrsta zavisnih rečenice, prilično zastupljenih u nemačkom jeziku su dass rečenice – zavisne rečenice koje počinju veznikom dass.

Napomena:  dass rečenice kao deo indirektnog govora je posebna lekcija u A2 nastavnom planu i o tome će biti poseban tekst kao i dass rečenica i zamena sa kombinacijom zu+ infinitiv

 

Nemačka dass rečenica – funkcija i upotreba:

Dass rečenica je vrsta zavisne rečenice u nemačkom jeziku, koja predstavlja dopunu glavnoj rečenici – glavne rečenica bez nje ne bi imala nikakvog smisla.

Kada izražavamo mišljenje, saznanje,  stav, opažanje, osećanje, koristimo dass rečenicu.

Određeni glagoli najbolje se uklapaju u konstrukciju sad ass rečenicom:

  1. glagoli komunikacije:

antworten, berichten, erläutern, erzählen, finden (die Meinung haben), fragen, sagen

2. glagoli opažanja:

ahnen, auffallen, bemerken, beobachten, entdecken, erfahren, erkennen, fühlen, hören, merken, sehen

3. glagoli koji opisuju misaone procese, razmišljenje:

wissen,  glauben,  meinen, denken, vermuten, der Meinung sein, hoffen,…

Ich finde, dass ihr mehr Deutsch lernen solltet.“

Ich sah, dass jemand hier gewesen war.

Ich kann nicht verstehen, dass er heute nicht kommt.

Ich glaube, dass er heute nicht kommt.

 

Dass rečenice mogu biti:

  1. Subjekatske rečenice – odgovaraju na pitanje wer/was

Najčešće se kod ove vrste rečenica radi  o bezličnim rečenicama koje koriste es + sein u glavnoj rečenici.

Es  ist  schade, dass der Sommer zu Ende geht.

Šteta je (šta ) da se leto približava kraju.

sein, glagol traži nominativ

Es ist schade, dass er heute nicht kommt.

Često u ovakvim slučajevima,  može da se upotrebi i nepotpuna glavna rečenica.

Schade, dass er heute nicht kommt

 

2. Objekatske rečenice  – odgovaraju na pitanje wen/was

Ich erwarte, dass mein Freund kommt.

Ja očekujem (šta) da moj prijatelj dođe.

erwarten, očekivati, glagol koji traži akuzativ

 

Da ponovimo:

  • dass rečenice su dopunske rečenice uz određene glagole. Bez njih informacija ne bi imala smisla, ne bi bila potpuna.

  • Lični glagol u dass zavisnim rečenicama stoji na kraju rečenice

Pročitaj: deshalb veznik i kombinacija 2 nezavisne rečenice