Nemački Indirekte Fragen – indirektna pitanja

0
34900

Nemački Indirekte Fragen, indirektni govor i pitanja u indirektnom govoru

Indirektni govor u nemačkom jeziku nije komplikovan. Samim tim i postavljanje pitanja odnodnosno indirektna pitanja ne predstavljaju tešku lekciju.

Da bi savladali indirektna pitanja, najpre moramo da odredimo 2 vrste pitanja u nemačkom jeziku.

  1. Pitanja koja počinju uputnim rečima, W- Fragen

Upitne reči su ko, kako , gde, zašto.

U nemačkom jeziku upitne reči počinju slovom w i zato se takva vrsta pitanja, koja na početku imaju upitnu reč zovu W – Fragen.

Da se podsetimo nekih:

Wer ko
Wo gde
Was šta
Wie kako
Warum zašto
Wann kada
Wie viel koliko
Wohin kuda
Woher odakle

 

 

2. Druga vrsta pitanja u nemačkom jeziku, kao i u našem su pitanja posle kojih moramo da se odlučimo. Šta to znači?

Pitanje: Piješ li kafu ili čaj?

ili

Da li će sutra padati kiša?

Na ta pitanja se obično daje odgovor da ili ne, a u nemačkom se zovu ja-nein Fragen.

U takvim vrstama pitanja ne postoji upitna reč, nego na početku pitanja stoji glagol u nemačkom jeziku.

Primer: Da li ti je danas rođendan?

Hast du heute Geburtstag?

Pročitaj: weil rečenice

Nemački Indirekte Fragen, indirektna pitanja

Pošto smo odredili koja vrsta pitanja postoje u nemačkom jeziku lako ćemo zapamtiti pravila za indirektna pitanja.

Znači prepričavamo nešto ili želimo da na lep i učtiv način nešto pitamo, koristimo indirektna pitanja.

Indirektna pitanja su zavisne rečenice u nemačkom jeziku i slede nakon upitnog glagola, npr: on pita, želi da zna, intereseuje ga, itd.

Nemački Indirekte Fragen – tabela

1. Pitanja sa upitnim rečima W- Frage

 (was, warum, wie, wann, wo, wohin, ….)

 

(direktno) pitanje Wie heißt sie?
Indirektno pitanje

Indirekte Frage

Er möchte wissen, wie sie heißt.

 

2. Pitanje bez upitne reči na koje odgovaramo sa da ili ne – “ja” oder “nein” Frage

Takva pitanja – da li…. u nemačkom indirektnom govoru počinju sa ob

(direktno) pitanje Wird morgen ein heißer Tag?
Indirektno pitanje

Indirekte Frage

Sie möchte wissen, ob morgen ein heißer Tag wird.

 

Dakle imamo 2 opcije:

  1. W – Fragen

Pravila:

– upitna reč ostaje na prvom mestu zavisnog indireknog pitanja

– lični glagol ide na kraj rečenice

– nema više znaka pitanja, na kraju indireknog pitanja je tačka

2. ja – nein Fragen

Pravila:

– ob, pitanje bez upitne reči u indirektnim pitanjima počinje sa ob

– lični glagol ide na kraj rečenice

– nema više znaka pitanja, na kraju indireknog pitanja je tačka
 

Vežbe link