Nemačke weil rečenice, uzročne – zavisne rečenice

0
46692

Uzročne zavisne rečenice u nemačkom jeziku – veznik weil

Zavisne rečenice u nemačkom jeziku su specifične po tome što zahtevaju poseban red reči u rečenici.

Rečenice u kojima želimo da izrazimo uzrok, razlog, šta je nešto izazvalo, šta je povod nečemu su uzročne rečenice.

Nemačke weil rečenice

weil je veznik koji nam ukazuje na to da se radi o zavisnoj rečenici

Pitanja, odnosno upitne reči u pitanjima koja se odnose na uzrok, razlog su – zašto, iz kog razloga a na nemačkom glase:

Warum? Wieso? Weshalb? Aus welchem Grund? Weswegen?

Warum ist  er nicht in der Schule? – Weil er verschlafen hat.

Zašto …? – zato što, jer.

Ceo odgovor glasi:

Warum ist  er nicht in der Schule?

Er ist nicht in der Schule, weil er verschlafen hat.

nemačke weil recenice

Ovo je kombinacija:

  1. glavna rečenica + 2. weil zavisna rečenica.

Da obratimo pažnju ne poziciju glagola u glavnoj i zavisnoj rečenici.

1.Glavna, nezavisna rečenica, lični glagol je na svom mestu – pozicija br.2

2. weil zavisna rečenica, glagoli na kraju rečenice, lični glagolski oblik poslednji ako je složeno vreme u ovom slučaju perfekat.

Međutim može se desiti da raspored rečenica bude obrnut.

  1. weil zavisna rečenice + 2.glavna rečenica

Weil er verschlafen hat, ist er nicht in der Schule.

Ako je weil zavisna rečenica na poziciji broj 1. red reči u njoj je isti – glagol na kraju, ali:

glavna, nezavisna  rečenica mora u ovoj kominaciji započeti sa ličnim glagolom.

Da vidimo još jedan primer:

Ich bleibe heute zu Hause, weil ich sehr krank bin.

Weil ich sehr krank bin, bleibe ich heute zu Hause.

Pročitaj: Novo A2 spisak kompletne gramatike

Nemački veznik da

Osim veznika weil često se koristi i nemački veznik da sa istim značenjem i sa istom funkcijom u rečenici.

Wieso arbeitet Stefan heute nicht?

Da er krank ist, arbeitet Stefan heute nicht.

Kod nemačkog veznika da važno je upamtiti sledeće:

– kada je zavisna uzročna rečenica na prvom mestu, obično se koristi veznik da

– veoma je čest u usmenom govoru

pročitaj: dass rečenica ili konstrukcija infinitv + zu

Nemački veznik denn

Uzročne rečenice se u nemačkom jeziku mogu iskazati i upotrebom veznika denn.

Veznik denn je specifičan po tome što ne zahteva red reči kao u zavisnoj rečnici nego kao u nezavisnoj, lični glagol ostaje na 2 mestu u rečenici.

Ich gehe heute nicht zur Arbeit, denn ich bin krank.

Online vežba link