Nemački pasiv prezent – Passiv Präsens

0
30461

Nemački pasiv prezent – uvod u pasiv u nemačkom jeziku

Šta je pasiv i kada i zašto ga koristimo u nemačkom jeziku?

Većina rečenica su aktivne. Šta to znači. Imamo sujekat i on nešto radi, odnosno vrši radnju, čita, peva, skače,…

Međutim postoji mnogo situacija kada želimo da govorimo o nečemu, nekoj aktivnosti a uopšte nam nije bitno ko radi to što radi, nego nam je bitno događanje, radnja, sam proces.

U takvim slučajevima koristimo pasiv.

Da to vidimo na primerima:

Osnovne smernice za prebacivanje aktivnih rečenica u pasivne bi bile sledeće:

nemački pasiv-aktiv

Hans schreibt einen Bericht. (prezent)

Hans piše izveštaj.

To je aktivna rečenica, Hans nešto radi.

1. – vršilac radnje aktivne rečenice- subjekat, der Täter, iz nekog razloga, nije nam bitan, bitna je radnja i nju želimo da istaknemo.

U tom slučaju upotrebljavamo pasiv prezenta, dešava se sad i kažemo:

Izveštaj se piše (to radi Hans ali nam je apsolutno nebitan).

Der Bericht wird  geschrieben. pasiv prezent.

nemački pasiv prezent

Pasiv prezenta, pravilo:

werden, prezent + particip perfekta

Pasiv – Prezent

Glagol schreiben iz gornjeg primera nije baš logičan izbor za promenu po svim licima, bolji je fragen;

ich werde gefragt
du wirst gefragt
er wird gefragt
wir werden gefragt
ihr werdet gefragt
sie werden gefragt

Nameće se pitanje koje je  zaista važno.

Šta raditi sa tim subjektom u pasivnoj rečenici?

Da se vratimo na naš primer:

Hans schreibt einen Bericht. – aktiv

Der Bericht wird  geschrieben. – pasiv bez subjekta

Ako ipak želimo da pomenemo Hansa – subjekat aktivne rečenice u pasivnoj onda koristimo formulu:

von/durch + imenica(Dativ)

Der Bericht wird von Hans geschrieben.

Pročitaj: sve karakteristike nemačkih glagola u jednom tekstu

2. – objekat aktivne rečenice postaje subjekat pasivne rečenice.

Hans schreibt einen Bericht. Hans piše izveštaj.
Einen Bericht – objekat u akuzativu postaje subjekat u nominativu – der Bericht

Imamo nekog Hansa i on piše neki izveštaj – einen Bericht, neodređeni član.
Sad menjamo perspektivu, centar zbivanja nam postaje taj izveštaj i on je veoma određen, pošto o njemu sad govorimo, stavljamo ga u prvi plan u pasivnoj rečenici – neodređeni član postaje određeni član. Izvršilac odnosno Hans nam uopšte nije bitan.

Imenica – objekat, koja je u aktivnoj rečinici imala ispred sebe neodređeni član u pasivoj mora imati određeni.

Der Bericht wird von Hans geschrieben.
Obrati pažnju:
Objekat u dativu u aktivnoj rečenici ostaje u dativu i u pasivnoj rečenici.

Sie empfahlen mir das Restaurant.
Mir wurde das Restaurant empfohlen.

3. Aktivni oblik glagola se prebacuje u pasivni – vreme se ne menja

Svi ostali rečenični delovi prilikom prebacivanja iz aktivne u pasivnu rečenicu ostaju nepromenjeni.

Da vidimo na primerima:

Der Tierarzt operiert den Hund. aktiv

Der Hund wird operiert. pasiv

Man braut in Deutschlang gutes Bier. aktiv

In Deutschland wird gutes Bier gebraut. pasiv

Pravilo koje ne smete da zaboravite je red reči u pasivnoj rečenici:

Kao i kod drugih složenih vremena u nemačkom jeziku,

werden, prezent= 2. mesto u rečenici

particip perfekta – poslednje mesto u rečenici

Pročitaj: Preterit modalnih glagola