Nemački određeni član i lična zamenica

0
26644

Nemački određeni član lična zamenica – imenica sa određenim članom i lična zamenica

U nemačkom jeziku, kao i u našem ne moramo stalno da ponavljamo jednu te istu imenicu, možemo da je zamenimo ličnom zamenicom.

Der Tisch ist schön. Er kostet 100 Euro.

Sto je lep. (On) košta 100 evra.

Die Lampe ist schön. Sie kostet 50 Euro.
Das Bett ist schön. Es kostet 200 Euro.

Tu je zaista sve jasno.

Cilj ovog teksta je da vam kroz tabele pokaže kako su oblici određenog člana po  rodovima, padežima, jednini i množini direktno povezani sa oblicima ličnih zamenica trećeg lica jednine i množine.

To vam omogućava lakše pamćenje i učenje.

Pročitaj: Nemački novo A1 – koliko vremena je potrebno da se savlada jedan nivo

Tebele, idemo redom:

Deklinacija ličnih zamenica – tablea br. 1

Nominativ Genitiv Dativ Akusativ
Jednina
1. lice ich meiner mir mich
2. lice du deiner dir dich
3. lice er
sie
es
seiner
ihrer
seiner
ihm
ihr
ihm
ihn
sie
es
Množina
1. lice wir unser uns uns
2. lice ihr euer euch euch
3. lice sie ihrer ihnen sie

 

Deklinacija određenog člana – tabela br. 2

Padež Muški Ženski Srednji Množina
Nominativ der die das die
Genitiv* des der des der
Dativ dem der dem den
Akuzativ den die das die

 

Genitiv je sa zvezdicom, njega ćemo u daljem tekstu ignorisati pošto je veoma retka njegova upotreba u tematici kojom se bavimo u ovom tekstu.

Za našu temu, kako stoji na početki teksta, potrebni su nam oblici 3. lica jednine i množine

Lične zamenice – 3. lice jednine i množine – tabela br.3

Jednina Nominativ Dativ Akkusativ
3. lice er
sie
es
ihm
ihr
ihm
ihn
sie
es
Množina Nominativ Dativ Akkusativ
3. lice sie ihnen sie

 

nemački član lična zamenica

 

Kada spojimo tabelu 2 i 3 vidimo logiku zamene imenica sa određenim članom – ličnom zamnicom.

Obratite pažnju na boldovana i podvučena slova – oblik lične zamenice prati oblik određenog člana u rodu, padežu i broju.

 

Zamena imenica sa određenim članom ličnom zamenicom – tabela

Padež Muški Ženski Srednji Množina
Nom derer die – sie das – es die – sie
Dat demihm derihr demihm denihnen
Akk denihn die – sie das – es die – sie

 

Pročitaj: Nemačke prisvojne zamenice u funkciji člana, Possessivartikel