Particip prezenta u nemačkom jeziku – građenje i upotreba

0
24805

Particip prezenta u nemačkom jeziku

Da se podsetimo:

Participium je latinska reč  koja bi mogla približno da se prevede kao nešto što se deli, ima zajedničko. U našem konkretnom slučaju, radi se o vrstama reči koje dele, tj. imaju osobine i glagola i prideva.

Radi lakšeg razumevanja da se podsetimo:

Participi u našem jeziku su glagolski pridevi:

  1. Glagolski pridev radni

Ima oblike za sva tri roda i u jednini i u množini (osobina prideva) a koristi se za građenje vremena.
– Crtao, ja sam crtao
– Radila, ona je radila (koristi se za građenje perfekta, glagolska kategorija)

  1. Glagolski pridev trpni

To je onaj što pomaže kod trpljenja radnje, pasiva a može i da ima pridevsku upotrebu. Takođe spada u nelične glagolske oblike.

– Prozvani, danas su svi prozvani (glagolska upotreba)
– Pržen, pržen krompir (pridevska upotreba)

U nemačkom jeziku postoje 2 participa

  1. Particip prezenta

  2. Particip perfekta

U ovom tekstu se bavimo participom prezenta

Particip prezenta u nemačkom jeziku – građenje

Particip prezenta u nemačkom jeziku se često naziva i Partizip I.

infinitiv nastavak – d particip prezenta
sitzen + d sitzend
passen + d passend
lachen + d lachend

 

Kad građenja participa prezenta nema nikakvih skrivenih radnji niti komplikacija.

Jednostavno se doda nastavak –d na infinitiv i to je cela priča.

Particip prezenta u nemačkom jeziku – upotreba

Particip prezenta se koristi da se opiše neka radnja koja se dešava upravo u trenutku koji se opisuje.

Auf ihr Handy starrend läuft sie zur Schule.

Zureći u mobilni, trči u školu.

Mit ihrer Freundin telefonierend, trinkt sie  Kaffee.

(Telfonirajući ) Dok telefonira, razgovara sa prijateljicom, pije kafu.

Das lachende Mädchen sitzt neben mir.

Devojčica koja se smeje, nasmešena, sedi pored mene.

Pravilo: Imamo 2 radnje koje se dešavaju istovremeno. Ponekad jednu od tih radnji ne moramo da opisujemo celom rečenicom nego možemo da iskoristimo particip prezenta.

Partizip Prezenta  kao pridev : infinitiv + nastavak d+ Adjektivendung, nastavci za pridevske deklinacije

Auf ihr Handy starrend läuft sie zur Schule.

U ovom primeru oblik participa prezenta je nepromenjen. Obično su to participi koji stoje iza imenice na koju se odnose ili pak participi koji su vezani za glagol.

Er betrat lachend das Zimmer. Ušao je u sobu smejući se.

Zitternd wartete die Frau auf ein Taxi.

Ali ako se particip prezenta nađe ispred imenice, onda se ponaša kao pridev i menja se po svim pravilima pridevskih deklinacija u nemačkom jeziku:

Progledaj: pridevi i pridevske deklinacije

Der lachende Mann

Ein lachendes Kind

Das lachende Mädchen sitzt neben mir.

Vežba – ovde