Vor nach in nemački predlozi za vreme

0
11578

Vor nach in nemački predlozi za vreme su oni predlozi koje koristimo da bismo odgvorili na pitanje:

Wann? –kada

Ovi predlozi nam služe da se snađemo u vremenskim odnosima i tu spadaju, osim navedenih, sledeći predlozi:

an,  gegen, in, nach, seit, um, vor, während …

Na početnom nivou učenja krećemo sa predlozima – vor nach in, idemo redom:

Nemački predlozi za vreme:

vor

Napomena:

Jedan predlog ima više upotreba.

Recimo, predlog vor ima i lokalnu upotrebu, koristi se kao predlog za mesto u značenju:

vor –  pred, ispred

vor der Tür – pred vratima, ispred vrata

Pročitaj: predlozi za mesto sa dativom

vor – vremenska upotreba

Kada želimo da objasnimo da se nešto desilo u prošlosti i da tačno saopštimo kada se to desilo koristićemo nemački predlog za vreme:

vor – pre

vor einem Monat – pre mesec dana

vor einem Jahr – pre godinu dana

vor  einer Stunde – pre jedan sat

vor zwei Wochen – pre 2 nedelje

Nemački predlozi za vreme vor, nach, in + Dativ

U primerima možemo da uočimo važmo pravilo:

Vremenski predlozi vor, nach, in idu sa dativom.

der Monat – vor einem Monat, dativ, muški rod

das Jahr – vor einem Jahr, dativ, srednji rod

die Stunde – vor einer Stunde, dativ ženski rod

die Woche je nedelja (dana) a množina je Wochen, osnovni brojevi ne dobijaju padežne nastavke.

Još primera.

vor dem Schlafen – pre spavanja

vor-nach-in-nemački-predlozi-za-vreme

vor dem Essen  – pre jela

nach – posle, nakon

Predlog nach daje informaciju šta se dešava posle nečega a to može da bude:

vremenski period

nach  einem Monat – nakon mesec dana

nach zwei Stunden  – posle 2 sata

događaj

Nach dem 2. Weltkrieg – posle 2.svetskog rata

Pitanje – wann; odgovor – nach + Dativ

Predlog in koristimo kada govorimo o određenom vremenskom periodu kada će senešto desiti – za

Koristi se uz definisane vremenske periode a to znači dane, mesece, godine i sl.

in- za

Primeri:

in einer Woche – za nedelju dana

in einer Stunde za – 1 sat

ali, obratite pažnju!!!!

Kada su u pitanju imenice muškog i srednje roda u dativu dolazi do spjanja predloga i padežnog nastavka i dobijamo im – in + dem

Im September

Im Sommer

Pročitaj obavezno: im, am, um u nemačkom jeziku, upotreba