nemački glagoli sa dativom primeri

Nemački glagoli sa dativom – nivo učenja A1

Da bismo shvatili i naučili ovu važnu lekciju potrebno je da proverimo kako stojimo sa deklinacijom, promenem imenica u nemačkom jeziku.
Ako ste sigurni da ste tu lekciju savladali kako treba – nastavite dalje sa čitanjem teksta.
Ako ne, pogledajte ( i dobro zapamtite) sledeće tekstove/ lekcije:

Na početnom nivou učenja nemačkog jezika A1 potrebno je obratiti pažnju na određene glagole u nemačkom jeziku i zapmatiti ih.

To su glagoli:

nemački glagoli sa dativom

danken
– gefallen
– gehören
– helfen

U ovu grupu glagola spadaju i drugi glagoli na koje ćete naići kako napredujete sa učenjem nemačkog jezika.

To su, npr.:

– begegnen, folgen, passen, schaden, …

Za sve navedene glagole važo je da zapamtimo sledeće pravilo:

Dativska dopuna nemačkih glagola (die Dativergänzung)

Kada koristimo glagole iz ove grupe pamtimo da uz njih uvek koristimo imenicu, zamenicu u dativu!

Da pogledamo primere:

1. danken, zahvaliti, zahvaljivati (nekome), pravilan/slab glagol

konjugacija: kompletnu promenu glagola pogledaj ovde – link

prezent

• ich danke
• du dankst
• er/sie/es dankt
• wir danken
• ihr dankt
• sie/Sie danken

preterit

– ich dankte
– du danktest
– er dankte….

perfekat

– ich habe gedankt

Primer upotrebe:

Sie dankt ihrem Bruder.

nemački glagoli sa dativom

2. gefallen sviđati, dopadati (se) nekome, jak/nepravilan glagol

konjugacija: još jedan sajt za promenu glagola – link

prezent:

• ich gefalle
• du gefällst
• er/sie/es gefällt
• wir gefallen
• ihr gefallt
• sie/Sie gefallen

preterit

• ich gefiel
• du gefielst
• er/sie/es gefiel, …

perfekat

• ich habe gefallen

Primer upotrebe:

Das gefällt mir.

3. gehören – pripadati nekome, slab/pravilan glagol

konjugacija:

prezent

• ich gehöre
• du gehörst
• er/sie/es gehört
• wir gehören
• ihr gehört
• sie/Sie gehören

preterit

ich gehörte,…

perfekat

ich habe gehört

primer upotrebe:

Wem gehören die Bücher?

Die Bücher gehören mir.

4. helfen – pomoći nekome, jak/nepravilan glagol

prezent

• ich helfe
• du hilfst
• er/sie/es hilft
• wir helfen
• ihr helft
• sie/Sie helfen

preterit

ich half

perfekat

ich habe geholfen

Primer upotrebe:

Er hilft dir sicherlich gerne.

Napomena – važno:

navedeni glagoli i njihova upotreba sa dativom nisu teški za pamćenje, u našem jeziku se istovetno koriste – sa dativom!!!