Nemački B1 nivo gramatika

0
32118

Nemački B1 gramatika

Nemački  B1 nivo znanja predstavlja već ozbiljan nivo znanja. Sada je vreme da se fokusiramo na konverzaciju, što više razgovora.

Program učenja obuhvata određenje gramatičke jedinice, zato sledi spisak:

Napomena: raspored učenja i savladavanja gramatike je različit u zavisnosti koji metod ili udžbenik koristite, važno je da sve navedeno savladate; nije bitno kojim redom.

Nemački B1 gramatika lista, spisak

1. Temporaladverbien, prilozi za vreme

Spisak priloga za vreme: sledeći prilozi

immer, oft, manchmal, selten, nie, …
morgens, vormittags, …
montags, dienstags, …
täglich, monatlich, …
zuerst, dann, danach, anschließend, schließlich, …

2. Adjektivdeklination, pridevska deklinacija

– Indefiniter Artikel, Possessivartikel mein, dein, …,
– Negativartikel kein-
– ohne Artikel

Nemački pridevi kao imenice

3. Veznici, Partikeln

entweder oder, je desto, … – dvodelni veznici

– Modalpartikeln: doch, denn, eigentlich, ja, mal

4. Glagoli i vremena

Particip prezenta, građenje i upotreba
pluskvamperfekat – das Plusquamperfekt

Verben mit Präposition + Akkusativ/Dativ

5. Präpositionalpronomen

woran/daran, worauf/darauf, wofür/dafür, worüber/darüber, worum/darum, wobei/dabei, womit / damit, wovon/davon, wozu/dazu

6. werden+ Infinitiv

– za izražavanje pretpostavke, obećanja, predviđanja

7. Rečenice

Relativsätze, odnosne rečenice

– red reči, odnosna zamenica – Relativpronomen
obwohl – trotzdem rečenice

Pročitaj: nemački A2 gramatika, lista

8. Wortbildung Nomen, građenje imenica

Adjektiv + Nomen
Nomen + Nomen
Verb + Nomen

9. Wortstellung im Hauptsatz, red reči u glavnoj rečenici

 

Pročitaj: nemački – online provera znanja

10. Temporale Präpositionen, predlozi za vreme

Zeitpunkt, tabela, primeri
Zeitdauer, tabela, primeri

11.Konjunktiv

Konjunktiv I i II, tabele, građnje, upotreba
– Konjunktiv II: Irreale Wünsche und Bedingungen

12. Finalsätze

veznici damit ili um … zu kombinacija

13. Negationswörter

negacije, spisak i objašnjena

nichts, nie, niemals, niemand, nirgends, nirgendwo

14. Predlozi – Kausale und konzessive Zusammenhänge

trotz – predlog sa genitivom
wegen – predlog sa genitivom

denn, weil, da, darum, deswegen, daher, deshalb, aus diesem Grund; nämlich
obwohl, trotzdem

15. Passiv

nemački glagoli i pasiv; koji nemački glagoli mogu akoji ne mogu da grade pasiv

16. Wortbildung Nomen: Nachsilben

građenje imenica sa sufiksima: