Nemačke imenice srednji rod, nastavci, tabela

0
15008

Nemačke imenice srednji rod, nastavci u tabeli

Imenice u  nemačkom jeziku srednjeg roda se mogu prepoznati prema nastavcima. To nije ipak preporučljivo niti sigurno kao kada su u pitanju imenice ženskog roda u nemačkom jeziku.

Uvek je potrebna provera kao i kod imenica muškog roda, postoji puno izuzetaka.

Pročitaj: Nemačke imenice, muški rod

Tabela

 

 

Nastavci

 

Primeri imenica

–         chen,

–          lein *

das Mädchen, das Fräulein, das Tierchen
–         tel das Drittel, das Viertel, das Fụ̈nftel
–         tum das Eigentum, das Reichtum**

 

  • * – chen, – lein su u stvari nastavci za građenje posebne vrste imenica a to su deminutivi.
  • ** u nekim gramatikama nećete naći ovaj nastavak kao tipičan za građenje imenica srednjeg roda. Međutim, Duden gramatika ima naveden i ovaj nastavak, pa  da navedemo.  Ipak navode se i izuzeci – der Irrtum, zabluda ; der Reichtum, bogatstvo;

 

Posebna grupa su imenice srednjeg roda sa nastavcima, koji su preuzeti iz drugih jezika:

  • ett

das Parkett,  das Quartett,  das Bankett

  • in*

das Benzin,  das Insulin,  das Nikotin

* Pročitaj: – in, nastavak za građenje imenica ženskog roda, profesije

  • (i)um

das Datum,  das Aquarium,  das Album

  • ma

das Klima,  das Komma,  das Thema

  • ment

das Argument,  das Dokument,  das Instrument

 

Nemačke imenice srednji rod, pregled po značenju

 

1. Sredinom 20-og veka postojalo je u nemačkom jeziku pravilo da  reči, koje se preuzimaju iz stranog jezika budu pretežno srdenjeg roda. I to je pravilo uglavnom funkcionisalo, naročito za imenice preuzete iz engleskog jezika.

Pa tako imamo sledeće imenice srednjeg roda:

das Baby, das Auto,

imenice preuzete iz drugih jezika(starogrčki, latinski,…)

das Thema; das Drama; das Museum, das Experiment

Ali to vreme je davna prošlost za Nemce i nemački jezik. Engleski jezik je zaveo “teror” na svetskom nivou, najpre preko muzike i filmova a zatim putem interneta,  nemački, kao i drugi jezici je počeo da popušta.

Reči su preuzimane velikom brzinom pa je i pravilo srednjeg roda za pozajmljene reči iz engleskog kao i drugih jezika otpalo.

Tako da danas imamo:

der Computer

die Cola, die Disco, die Bar, die CD

ali i – obratite pažnju:

das/die  E-mail

der/ das Laptop

Primeri ove 2 imenice pokazuju primenu starog pravila o rečima sa engleskog  govornog područja u srednjem rodu. S druge strane, jezik se sam razvija, ima neki svoj put,  pa su zaživeli i oblici sa ženskim odnosno muškom rodu. Znači, kod laptopa i email-a nećete pogrešiti koji god rod od navedenih da upotrebite.

pročitaj: slaba deklinacija imenica N- Deklination

Da se vratimo mi imenicama srednjeg roda u nemačkom jeziku.

Još jednom, prema značenju, u imenice srednjeg roda spadaju:

2. svi deminutivi, imenice sa umanjenim značenjem
das Häuschen, das Fräulein, das Blondchen, das Bäumchen, das Würstchen

3. Većina metala, hemijskih elemenata i lekova

das Gold, das Kupfer, das Aluminium, das Eisen, das Aspirin, das Antibiotikum

4. Poimeničeni glagoli, pridevi i druge vrste reči

 das Gute (gut, pridev), das Lesen (lesen, glagol),  das Aber (aber, rečca, veznik)

5. Zbirne imenice sa prefiksom – ge

das Gebirge – gorje, u smslu brda i planine; das Gestirn – zvezde;

Ne postoji biološki srednji rod, zar ne. Ipak,

6. većina reči, koje se odnose na mladunce  su srednjeg roda

das Baby, das Kind, das Kalb