Nemački genitiv ličnih imena

0
26124

Nemački genitiv vlastitih imenica – lična imena

Genitiv nekako ne spada u omiljene padeže ni u našem jeziku a kamoli u nemačkom.

Genitiv, Wesfall , der zweite Fall, pripadanje, posedovanje

Pitanje za genitiv – wessen? (čiji)

Deklinacija imenica, promena po padežima u nemačkom se ne bazira na nastavcima koji se dodaju na imenicu, kao u našem jeziku, već se menja ono što je ispred imenice,  imenički pomagači, najčešće, član.

Primer:

kuća, kuće, kući, kuću, kućo, kućom, kući

U našem jeziku padež određuju nastavci.

U nemačkom jeziku padeže određuje član ili neka druga vrsta reči ispred imenice a ne nastavci.

Nom.  das Haus

Gen.   des Hauses

Dat.    dem Haus

Akk.   das Haus

Samo malo, šta je to kod genitiva?

Gde ima pravila, ima i izuzetaka, pa je to slučaj kod genitiva.

Imenice u genitivu u nemačkom jeziku imaju nastavak.

Pročitaj: akuzativ u nemačkom jeziku

Ovo je nivo A1, za sada toliko o genitvu u nemačkom generalno, vraćamo se na našu temu:

Lična imena u genitivu

Ovde imamo realtivno jednostavno pravilo:

Nemački genitiv, imena = nastavak -s

Kod imena  dodaje se nastavak  -s u genitivu.

Peters Haus, Peterova kuća.

der Geburtsort Goethes – Gete, čuveni nemački pisac, Goethe u originalu.

Znači genitiv – Getovo rodno mesto, dobajamo dodatkom nastavka – s na prezime.

Kate stellt Christian als Anas Freund vor.

Samo u slučajevima, kada se vlastito ime završava na: -s, -x, -z oder –tz,  umesto nastavka koristimo apostrof.

Andreas‘`Frau.

Postoji i druga varijanta:

Kada žeilimo da iskažemo pripadanje a baš nam se ne koristi genitiv možemo napraviti konsturkciju sa predlogom von – od

das Haus von Peter

Ovo je više kolokvijalna kombinacija pa preporučujem da u svakom sličaju savladate genitiv 🙂

Pročitaj: Possesivartikel, nemačke prisvojne zamneica kao član