Nemački redni brojevi – Ordinalzahlen

0
22798

Nemački redni brojevi

Redni brojevi su veoma važna lekcija u nemačkom jeziku. Veoma brzo stižemo u toku učenja do datuma. Datumi se sastoje od rednih brojeva i gotovo obavezno se nalaze u svim formama provere znanja ili ispita nemačkog jezika.

Pravilo za pravljenje rednih brojeva u nemačkom glasi:

1- 19 = određeni član + osnovni broj + nastavak – te

od 20 nadalje = određeni član + osnovni broj + nastavak – ste

Nije sve baš tako jednostavno, ima izuzetaka, navikli smo 🙂

Nepravilnosti, obrati pažnju:

1. eins  – erste
3. drei – dritte
7. sieben – siebte, nikako siebente
8. acht – achte nikako achtte

Pročitaj: nemački izrazi za svaki dan

Sada možemo da pređemo na pravila:

1- 19 = određeni član + osnovni broj + nastavak – te

der, die, das

2. = zweite
4. = vierte
5. = fünfte
6. = sechste
9. = neunte
10. = zehnte

11. = elfte
12. = zwölfte
13. = dreizehnte
14. = vierzehnte
15. = fünfzehnte
16. = sechzehnte
17. = siebzehnte
18. = achtzehnte
19. = neunzehnte

od 20 nadalje = određeni član + osnovni broj + nastavak – ste

20. = zwanzigste
21. = einundzwanzigste
22.= zweiundzwanzigste

30. = dreißigste
31. = einunddreißigste
32. = zweiunddreißigste

40. = vierzigste
50. = fünfzigste
60. = sechzigste
70. = siebzigste
80. = achtzigste
90. = neunzigste

100. = (ein)hundertste
101. = (ein)hunderterste
102. = (ein)hundertzweite
999. = neunhundertneunundneunzigste

1000. = (ein)tausendste
1001. = (ein)tausenderste
1002. = (ein)tausendzweite

To bi bilo to.

Pročitaj: Datumi u nemačkom jeziku, pravila

Pravilo koja moramo da zapamtimo:

Redni brojevi se pišu zajedno, bez obzira koliko su dugačaki i od koliko brojeva se sastoje: neuntausendneunhundertneunundneunzig

Pročitaj: Nemačke imenice, rodovi, jednina i množina