Nemački glagoli akuzativ

0
17369
nemački glagoli akuzativ transitive verben

Nemački glagoli sa akuzativom

Na početku učenja nemačkog jezika i upoznavanja sa nemačkim glagolima potrebno je da uočimo jednu zanimljivost:

Postoje puno paralela u nemačkoj i našoj gramatici.

Pošto je naša gramatika poznata kao veoma teška i komplikovana za učenje, taj podatak nam na prvi pogled ne izgleda sjajno.

S druge strane gledano, ako ne učimo napamet već pokušavamo da razumemo kako funkcioniše nemački jezik – to i nije tako loše.

Dakle –  padeži i glagoli, odnosno nemački glagoli akuzativ

Akuzativ nam je poznat padež.

Koga ili šta vidim?

Wen? – koga

Was? – šta

 Vidim Milenu, knjigu, Marka, telefon, …

To su oblici akuzativa.

Znači naš glagol videti zahteva imenicu u akuzativu.

Grupa glagola koji traže da imenica bude u akuzativu su prelazni glagoli –  Transitive Verben a imenica/zamenica, objekat u akuzativu je Akkusativobjekt.

Prelazni glagoli bukvalno znače da radnja sa subjekta, na neki način prelazi, nastavlja se na objektu.

Druga važna grupa su neprelazni glagoli, to je nije tema ovog teksta.

Šta je zajedničko glagolima iz ove grupe – prelazni glagoli:

1. Prelazni glagoli grade perfekat sa pomoćnim glagolom haben.

Pročitaj: Glagoli koji perfekat grade sa pomoćnim glagolm haben

2. Samo prelazni glagoli grade pravi  pasiv.

Du wirfst den Ball.

Du – subjekat, zamenica u nominativu

wirfst, werfen – glagol, baciti – prelazni glagol

Ista situcija je i u našem jeziku, ja bacam – koga, ili šta, akuzativ

den Ball, der Ball – lopta; den Ball akuzativ

A  u pasivu,  pasiv se uči na višim nivoima, ovo je samo primer da shvatite prelazne glagole, rečenica izgleda ovako:

Der Ball wird von dir geworfen. Lopta je bačena ( od strane tebe, loše zvuči ali nemački voli pasiv)

Nemački glagoli sa akuzativom

Iz ove grupe glagola najpre morate obratiti pažnju na ledeće glagole:

haben, imati posedovati

Glagol haben uvek traži dopunu, odnodno objekat u akuzativu:

Ich habe einen Freund.

nemački glagoli akuzativ

sehen, videti

Er hat fast  die ganze Welt gesehen.

Diesen Film musst du sehen.

suchen,  tražiti

Ich suche   eine neue Wohnung/einen neuen Job.

Listu glagola koji traže objekat u akuzativu pogledajte ovde: nemački glagoli akuzativ – lista

Na kraju a tog teksta imate i tabelu, tekst za preuzimanje – nemački glagoli sa akuzativom, word i pdf format